Uw zoekacties: Amaliapolder, 1640-1939
x3580 Amaliapolder, 1640-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3580 Amaliapolder, 1640-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Amaliapolder heeft een oppervlakte van 372 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nol Zeven. De polder lag in de voormalige gemeenten Oostburg en Terneuzen, ten westen van Biervliet en ten noordoosten van IJzendijke. Op de noordoost- en oostgrens van de polder liggen de buurtschappen Driewegen en Nieuwlandsche Molen. In de polder ligt het buurtschap Nieuwland. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district IJzendijke.
Ten noordwesten van de Oranjepolder verkochten in 1638 de erven Laurin een partij schorren aan Pieter Rombouts voor de prijs van 6 gulden per gemet. Op 4 juni 1638 kreeg Pieter Gillisse octrooi voor het bedijking van de schorren: 'strekken de selve schorren slikken blicken, met de zuytzijde langs den orangien polder met de west en noordzijde aan het canaal dat uyt de zee loopt naar Izendijke en met de oostzijde jegens de zelve zee ...' (inv.nrs 1-2). In 1639 werden de schorren bedijkt. De Amelia- of Amaliapolder werd genoemd naar Amalia van Solms, echtgenote van prins Frederik Hendrik.
Uit de rekening van 1642/1643 blijkt dat Jan Kiskens van Groll werd aangesteld als dijkgraaf, Jan Vermeere als penningmeester, Adriaen Aernouts als eerste en 'en outste heemraet' en Maerten Clareyssen als 'tweede heemraet ofte gesworene'. Ook moest men nog een tractement betalen voor een schutter. Uit de rekening van 1774/1775 blijkt dat er naast een tractement voor een gezworene/sluiswachter en een penningsmeester/schutter, ook betaald moest worden voor Maria van de Cardeele 'vroetvrouw'.
Schutten noemde men het in tijdelijke bewaring nemen van vee dat gevonden werd op terrein dat niet van de desbetreffende eigenaar was. Het geschutte vee werd meestal in een daarvoor bestemd schuthok, schutstal of schutkooi gebracht of ergens anders besteed. Wilde de eigenaar zijn vee terug, dan moest het zogenaamde 'schutgeld' worden betaald. Dit was een boete die moest worden betaald, een vastgesteld bedrag dat afhing van de soort vee wat was geschut, gerechtelijke onkosten van de aanzegging (als de eigenaar niet bekend was), de kosten van het voeden en eventuele schade die was aangericht. Werd het vee niet opgehaald, dan werden de dieren verkocht. De boete kwam deels ten goede aan de schout of dijkgraaf en deels aan de schutter.
De resolutieboeken (inv.nrs 1-2) geven gedetailleerde achtergronden over het reilen en zeilen van het polderbestuur. Zo waren de ingelanden op 4 juli 1640 op inspectie geweest naar de dijkagie van de Ameliapolder. Ook blijkt dat de heer commandeur van het garnizoen in Biervliet een okshoofd Franse wijn kreeg aangeboden 'naar oude gewoonte'. Ook waren er klachten over 'devoiren en naelatigheijt' van schutter Arnout Verweere, waardoor schade was opgetreden aan de vruchten. Men vond dat de salarissen van de 'waeckers ende bewaerders der vruchten' aanmerkelijk hoog waren opgelopen. Men kocht 'twee oude te sincken schepen', 'de voorschreven schepen met sant in plaatse van cloetelinge ofte andere aarde moeten gevult worden'.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Amalia, Ameliapolder / Polder Amelia
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Amaliapolder, 1640-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS