Uw zoekacties: Oranjepolder (Biervliet), 1721-1941
x3579 Oranjepolder (Biervliet), 1721-1941 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3579 Oranjepolder (Biervliet), 1721-1941 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Oranjepolder bij Biervliet heeft een oppervlakte van 413 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nol Zeven. In de polder ligt het buurtschap Nieuwlandsche Molen. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district IJzendijke.
Het gebied tussen Biervliet en IJzendijke werd aan het einde van de Middeleeuwen getroffen door een groot aantal overstromingen. Het stadje Biervliet in de Oudestadspolder was als gevolg daarvan in het midden van de zestiende eeuw zelfs een eiland geworden. Pas in het eerste kwart van de zeventiende eeuw werd begonnen met de herinpoldering van de aan- en opwassen die intussen ten westen van Biervliet ontstaan waren. Op 6 augustus 1617 werd een bedijkingsoctrooi afgegeven voor de inpoldering van 600 gemeten schorren ten westen van de Biervliet. Deze schorren werden van de erven van Hieronymus Laureyn aangekocht en in 1619 bedijkt onder de naam Oranjepolder. Ook de Geertruidapolder en de Zoutepolders ten westen van het stadje Biervliet waren onderdeel van deze bedijkingsgolf van 1618. Biervliet bleef nog tot 1638, het jaar van bedijking van de Ameliapolder, een eiland.
De bestuursinrichting van de Oranjepolder was de gebruikelijke met een algemene vergadering van ingelanden en een college van dijkgraaf en gezworenen. In 1942 werd de Oranjepolder opgenomen in het waterschap het Vrije van Sluis.
De archieven van 76 polders en 5 waterschappen die vanaf 1942 het Vrije van Sluis vormden, werden in hetzelfde jaar overgebracht naar het gemeentehuis van Biervliet. Het archief van de Oranjepolder heeft weinig te lijden gehad van de brand die in 1945 in het gemeentehuis van Biervliet woedde en verkeert in een goede materiële staat. Alleen de notulen van de bestuursvergaderingen vertonen nog de kenmerken van de brand- en blusschade.
De zeventiende- en achttiende-eeuwse resolutieboeken van het polderbestuur die in de inventaris van het polderarchief in 1721 nog worden vermeld, zijn bij de inventarisatie niet aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de rekeningen van inkomsten en uitgaven vanaf 1647 waarvan in dezelfde inventaris nog sprake is. Overigens worden deze resolutieboeken en rekeningen ook niet meer vermeld in de negentiende-eeuwse inventarissen. Aangenomen moet worden dat deze archiefbestanddelen al vóór 1941 verloren zijn gegaan, wellicht als gevolg van het oorlogs- en/of natuurgeweld die dit gebied in de loop der tijd hebben getroffen.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1721-1941
Andere namen:
Polder Oranje bij Biervliet
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
M.F.J. Zuidhof, ‘Inventaris van het archief van de Oranjepolder (Biervliet), 1721-1941’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS