Uw zoekacties: Cranepolder, 1801-1939
x3566 Cranepolder, 1801-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3566 Cranepolder, 1801-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Cranepolder heeft een oppervlakte van circa 50 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nieuwesluis. De polder kwam in 1799 tot stand als een kreekafdamming ten noordwesten van Oostburg. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Oostburg.
Door het Gouvernement van de provincie Oost-Vlaanderen werd op 2 augustus 1797 toestemming verleend aan Michel Bruijnooge, boer en inwoner van Zuidzande-als gevolmachtigde van Jeanne Mattheeussen, Jacques Jacobsen (echtgenoot van Claire Bruijnooge), Elisabeth Bruijnooge en Pierre Cappon(echtgenoot van Jeanne Bruijnooge)-om de schorren 'situe entre le polder de henry commune d'Oostbourg susdite de l'une, et le poldere d Éijken dans le wateringe de cadsand même canton de l'autre part' (inv.nr 75).
Uit de eerste rekening blijkt dat de schorren-'zig bestrekkende van den Nieuwen dijk, aan de Marolleput, zuijd westwaard op tot aan het oude vheerhuis, van de zogenaamde Oostburgsen Bruggen, aan de zuid oostzijden, den Annex Henricus polder, Henricus polder, met de oude gedemolieerde schans, genaamd Hans Vrieze en aan des noorden noord west zijden de groote en kleijnen Sint Anna polders'-in 1799 worden ingedijkt. Op 6 juni 1611 stonden de Staten-Generaal aan Oostburg toe, een brug te bouwen tussen het eiland Cadzand en de Hans Vriese Schans. In 1652 was deze brug erg slecht en de herstelkosten zo hoog, dat men in 1656 een veer instelde. Met de bedijking van de Cranepolder was dit veer overbodig geworden.
De polder is vermoedelijk genoemd naar M.C. de Crane, burgemeester van Zierikzee en voornaamste eigenaar van de polder. In 1845 werden door de erven M.C. de Crane percelen grond verkocht aan de familie De Hullu en I. Nortier (inv.nrs 82). Bij de oprichtingsvergadering in 1801 werd een dijkgraaf en een penningmeester benoemd. In 1841 en 1874 besloten Gedeputeerde Staten dat de functie van dijkgraaf en penningmeester door een en dezelfde persoon mocht worden uitgevoerd (inv.nr 5).
Met de Watering van Cadzand werd in 1800 een overeenkomst van suatie gesloten: de Cranepolder mocht uitwateren in de Eijkepolder, mits zij jaarlijks suatiegelden betaalde. In de loop der jaren ontstonden naar aanleiding van deze contracten conflicten tussen de Watering van Cadzand en de Cranepolder:de Watering van Cadzand meende zonder enig overleg met de Cranepolder de jaarlijkse bijdrage voor de suatiegelden de kunnen verhogen (inv.nrs 71-75). Uiteindelijk zou een wijziging van het suatie-contract het conflict beëindigen.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Crane
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Cranepolder, 1801-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS