Uw zoekacties: Nieuwerhavenpolder, 1741-1941
x3563 Nieuwerhavenpolder, 1741-1941 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3563 Nieuwerhavenpolder, 1741-1941 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuwerhavenpolder-ook: Nieuwe Havenpolder-heeft een oppervlakte van circa 137 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nummer Een. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Oostburg.
In 1739 legde het bestuur van de Watering van Groede en Baanst twee dammen in het Nieuwerhavense Gat dat bij de inundatie van dit gebied in 1587 was ontstaan. Als gevolg daarvan waren in 1741 de schorren al zo hoog opgewassen dat het gebied voor een deel kon worden bedijkt. Op 17 april 1741 werd in Middelburg door de voornaamste belanghebbenden in dit schorrengebied besloten om Petrus van Weenegem en Jan de Wee een bedijkingsplan op te laten stellen. Dit plan werd het jaar daarop goedgekeurd en uitgevoerd op octrooi van 20 februari 1742 door Willem van Citters en Jacob Hurgronje. Voornaamste werk was de aanleg van een zeedijk met stenen sluis vanaf de Generale Prins Willempolder tot aan de Klein Baarzandepolder over een lengte van 206 Putse roeden. Ter hoogte van Schoondijke werd de in 1739 aangelegde dam verhoogd.
Het bestuur van de polder bestond in 1743 uit twee hoofddirecteuren, twee dijkgraven en twee penningmeesters. Voor de functies van dijkgraaf en penningmeester werd bepaald dat deze na het overlijden van één van hen door de langstlevende vanaf dan alleen zou worden uitgeoefend. In 1749 werd door de ingelanden ook nog een gezworene aangewezen die deel uit zou gaan maken van het dagelijks bestuur van de polder. Alle functies in het bestuur waren erfelijk. Omdat de eigenaren van de polder behoorden tot het Walcherse patriciaat, vonden de vergaderingen de eerste decennia na de bedijking plaats op Walcheren, aanvankelijk in het Schuttershof op de Balans in Middelburg en later in herberg de Bijenkorf te Vlissingen. Ná 1789 werden de vergaderingen van de ingelanden gehouden in West Zeeuws-Vlaanderen, eerst in Breskens, later in Schoondijke.
Vanaf 1803 werd in de notulen melding gemaakt van de aanstelling van een dijkgraaf en penningmeester, maar niet meer van de functies van directeur en gezworene, zodat aangenomen mag worden dat deze functies kort na 1803 zijn vervallen. De werkzaamheden van de penningmeester werden in de loop van de negentiende eeuw overgenomen door de ontvanger-griffier die geen lid was van het bestuur, maar ambtenaar van de polder. De Nieuwerhavenpolder werd in 1942 opgenomen in het waterschap Het Vrije van Sluis.
Het archief van de Nieuwerhavenpolder is verre van compleet. Zo ontbreken alle rekeningen van inkomsten en uitgaven tot 1879. Wel is een register bewaard gebleven dat naast de resoluties van het polderbestuur ook diverse andere bescheiden bevat van vlak vóór en ná de bedijking in 1742. De materiële staat van de archiefbescheiden is overigens goed.
Kenmerken
Andere namen:
Polder Nieuwerhaven
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
M.F.J. Zuidhof, ‘Inventaris van het archief van de Nieuwerhavenpolder, 1741-1941’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS