Uw zoekacties: Jong Baarzandepolder, 1669-1939
x3562 Jong Baarzandepolder, 1669-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3562 Jong Baarzandepolder, 1669-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Jong Baarzandepolder heeft een oppervlakte van circa 105 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Nummer Een. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Groede.
Baarzande, ook wel Breseans genoemd, was oorspronkelijk een zandbank ten noordoosten van het eiland Cadzand. De zandbank werd door de Steene gescheiden. Het noorderlijke deel van de zandbank heette het Breskenszand en werd in 1486 bedijkt, het zuidelijke deel heette Baarzand en is vermoedelijk eerder ingedijkt. Beide zandplaten overstroomden in 1583 en werden van 1609-1616 heroverd op de zee. Het Baarzande werd onderscheiden in Groot-Baarzande, Klein-Baarzande en Jong-Baarzande. Jong-Baarzande is een lange, smalle reep grond, noordelijk grenzend aan Klein-Baarzande, oostelijk en zuidelijk aan de Nieuwehavenpolder en ten westen aan de Parochiepolder.
De Staten-Generaal verleenden op 21 maart 1663 octrooi aan Adriaan van Hecke en Jacob van Nispen voor de bedijking van deze polder. De feitelijke werkzaamheden voor de bedijking startten pas in het jaar 1669. Het bestek voor het bedijken van het schor langs de dijk van Klein Baarzande en de geul van de Nieuwerhaven bevindt zich nog in het archief (inv.nrs 103-107). De verschillende werkzaamheden komen goed tot uiting in een declaratie van 'Jan Manteau is comende in qualiteijt als dijkckgraeff doch sonder inden naam gequalificeert ende als lantmeter gevaceert int afmeten van schorren van jonckbarsande ende concipijeeren van formeeren der dijckagie nieuwendijck ...'. De schorren werden gemeten, er was een bestek voor de bedijking en er werd een zeesluis aangelegd bij Nieuwerhaven.
De eerste jaren zijn door hiaten in het archief moeilijk te reconstrueren. Op 12 juli 1846 schreef de heer Hammacher, waarnemend beheerder van de polder, dat de minderjarige jonkheer J. Snouck Hurgronje voor 1793 als dijkgraaf het feitelijke beheer als beheerder/penningsmeester uit liet voeren door de heer Gardeijn en later door de heer Hammacher (inv.nr 5). In 1811 verkreeg men dispensatie voor een dijkbestuur met dijkgraaf, penningmeester en gezworenen. In 1841 werd er door Gedeputeerde Staten op aangedrongen om te voldoen aan 'het reglement van de administratie voor de polders in Zeeland van 1841' en om zodoende een dijkbestuur te benoemen. Deze kwestie bleef zich voortslepen tot het overlijden van de heer Hurgronje in 1845. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland werd toen weer aangedrongen om over te gaan tot de benoeming van een dijkbestuur. In 1873 werd door Gedeputeerde Staten vergunning verleend het polderbestuur te beperken tot een dijkgraaf, die tevens de functie van ontvanger-griffier mocht uitoefenen.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Jong Baarzande
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Jong Baarzandepolder, 1669-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS