Uw zoekacties: Waterschap Groot en Klein Baarzande, 1616-1941
x3560 Waterschap Groot en Klein Baarzande, 1616-1941 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3560 Waterschap Groot en Klein Baarzande, 1616-1941 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Waterschap Groot en Klein Baarzande omvatte de voormalige Watering Groot en Klein Baarzande, ontstaan uit een combinatie van meerdere polders. Het was een vrij, waterkerend waterschap met een oppervlakte van 724 hectare. Met ingang van 1 januari 1942 werd het waterschap opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Groede.
Ten noorden van het Nieuwenhavense Gat lag het land van Baarzande, gelegen tussen Groede en Breskens. Oorspronkelijk was er sprake van een zandige aanwas ten noorden van het eiland Cadzand, daarvan gescheiden door de Baar. Deze aanwas werd door de Steene, waarvan de naam nog in de Steenenpolder zou voortleven, in tweeën gedeeld. Het noordelijk deel noemde men Breskenszand. Dat werd in 1487 bedijkt, inundeerde en werd in 1510 opnieuw bedijkt. Het zuidelijke deel, Baarzande, was vermoedelijk reeds eerder gewonnen. In 1585 overstroomden beide delen, die in de periode 1609-1616 opnieuw op de zee werden veroverd.
Het octrooi tot bedijking dateerde van 22 januari 1610. De beide Baarzandepolders vormden daarna onmiddellijk de Watering Groot- en Klein Baarzande. Aanvankelijk omvatte deze watering de polders Zuidwesthoek, Noordwesthoek met Buizen, Zuidoosthoek, Heeren, Stenen, Gistelare, Golen, Schallegalle, Roode, Parasijs, Hendrik Verse en Zuidkerke en een zestal dwergpolders die niet meer in het terrein als zodanig te herkennen zijn.
Onder octrooi van 10 februari 1639 volgde de bedijking van de Elisabethpolder, die oorspronkelijk ruim 340 hectare groot was en zich tot voor de polder Oud-Breskens uitstrekte. In 1682 inundeerde deze polder, waarna spoedige drooglegging volgde, maar in 1697 volgde een nieuwe overstroming. In 1699 werd slechts 85 hectare opnieuw bedijkt.
Volgens octrooi van 27 mei 1639 bedijkte men de polder Klein Baarzande en voegde men die aan de watering toe. De Jong Baarzandepolder werd krachtens octrooi van 21 maart 1663 bedijkt, maar deze bleef als een zelfstandige eenheid bestaan tot de oprichting van Het Vrije van Sluis in 1942.
Het archief van het waterschap is niet compleet. Vooral uit de beginperiode moet er veel verdwenen zijn. Het heeft nauwelijks te lijden gehad van de brand in het gemeentehuis van Biervliet in 1945. Enkele onderdelen zijn inmiddels gerestaureerd, andere zijn aan restauratie toe. Voor de indeling in hoofdstukken van de inventaris werd de waterschapscode gevolgd.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Watering Groot en Klein Baarzande
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Groot en Klein Baarzande, 1616-1941’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS