Uw zoekacties: Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Wal...
x356.2 Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Walcheren, (1948) 1949-1984 (1988) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

356.2 Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Walcheren, (1948) 1949-1984 (1988) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Stichting Schooltandverzorging Middelburg werd op 31 mei 1949 opgericht. De stichting stelde zich ten doel 'de schooltandverzorging zoveel doenlijk te bevorderen'. Daartoe richtte zij zich primair op leerlingen van het lager onderwijs (inv.nr 2). In 1975 fuseerde de stichting samen met de Stichting tot Bevordering van de Schooltandverzorging op het Platteland van Walcheren en de Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging in de Gemeente Vlissingen en Omgeving tot de nieuwe Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Walcheren. De nieuwe stichting werd opgericht door de gemeenten Arnemuiden, Domburg, Mariekerke, Middelburg, Valkenisse, Veere, Vlissingen en Westkapelle en het Ziekenfonds Midden-Zeeland (inv.nr 2). De formele oprichting gebeurde bij notariële akte van 28 april 1975. Op 21 januari 1975 besloot het algemeen bestuur van de Stichting Schooltandverzorging Middelburg om deze met ingang van 1 augustus 1974 op te heffen. Ook de twee fusiepartners zijn omstreeks 1974 opgeheven (inv.nr 41).
De nieuwe stichting had tot doel 'het gebit van de kinderen, die scholen voor basis-onderwijs bezoeken, voor tandbederf en de gevolgen daarvan te behouden'. Dit probeerde men te bereiken door onderricht, propaganda, onderzoek en behandeling. De stichting kreeg te maken met een teruglopend aantal deelnemende kinderen. Reden hiervoor was dat de grote gemeenten voldoende tandartsen hadden om de kinderen te verzorgen. Hierdoor liepen de kosten per kind sterk op. Alleen voor de kleinere kernen kon de schooltandverzorging niet in stand gehouden worden (inv.nr 4). De stichting werd met ingang van 1 augustus 1984 ontbonden.
In 1988 droeg de Gemeentelijke Archiefdienst Goes het archief van de Stichting Schooltandverzorging Middelburg over aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1988). In 1991 droeg dezelfde dienst het archief van de opvolger, de Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Walcheren over aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1991.47).
In 1974 is geen duidelijke scheiding aangebracht tussen het archief van de oude en de nieuwe stichting. Waarschijnlijk is voor het archief van de Stichting ter Bevordering van de Schooltandverzorging op Walcheren de Basis Archiefcode (BAC) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt (inv.nr 11). Waar deze code werd aangetroffen is deze in een NB vermeld.
Het archief is vrij compleet. Alleen de agenda's en notulen van vergaderingen van het dagelijks- en het algemeen bestuur van de stichting ontbreken bijna in zijn geheel. Ook ontbreken enkele begrotingen.
Uit het archief zijn de uitvoerende stukken van financiële aard grotendeels vernietigd. Hiervan is een verklaring van vernietiging opgemaakt.
Daar er bij de overdracht aan het Rijksarchief in Zeeland geen beperkende bepalingen zijn gesteld ten aanzien van de openbaarheid, is alsnog besloten dat de stukken inzake patiënten en personeel tot 75 jaar na dato niet openbaar zijn behoudens schriftelijke toestemming van beheerder van de archiefbewaarplaats.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Stichting Schooltandverzorging Walcheren (SSW), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, SSW, inv.nr(s) ...
Plaatsingslijst
Kenmerken
Datering:
(1948) 1949-1984 (1988)
Andere namen:
Stichting Schooltandverzorging Middelburg
Toegankelijk:
Plaatsingslijst
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (75 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1991
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS