Uw zoekacties: Waterschap op de Groote Suatie te Oostburg, 1916-1939
x3558 Waterschap op de Groote Suatie te Oostburg, 1916-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3558 Waterschap op de Groote Suatie te Oostburg, 1916-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Waterschap op de Groote Suatie te Oostburg - ook genaamd Waterschap voor de uitwatering van de polders te Oostburg - was een zogenaamd uitwateringswaterschap (ook: uitwateringsschap, suatieschap), speciaal ingesteld voor het gezamenlijk beheer van de werken noodzakelijk voor de waterafvoer van een aantal deelnemende polders rond Oostburg. Met ingang van 1 januari 1942 werd het waterschap opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis.
De werken waarover het gezamenlijk beheer werd gevoerd bestonden uit een uitwateringskanalen en sluizen. Hiermee werd het water uit de deelnemende polders afgevoerd naar de Nieuwe Sluis. Het suatiegebied had een grootte van ruim 617 hectare.
Reeds aan het begin van de achttiende eeuw bestond de Gemeene Suatie, een samenwerkingsverband van de Grote Henricuspolder, de Veerhoekpolder, de Stampershoekpolder, de Brugse Vaartpolder en de Kleine Henricuspolder. Dat verband regelde de gezamenlijke suatie van de polders door het leggen van sluizen, die op zee uitwaterden. In 1750 bijvoorbeeld besloten deze polderbesturen tot het bouwen van een zeesluis in de Veerhoekpolder. Later waterde men ook uit in de Watering van Groede, waarmee men in 1767 terzake een overeenkomst aanging over het onderhoud van de spuisluis gelegen aan Scherpbier.
Wanneer de polderbesturen besloten tot het instellen van een waterschap dat zich met de suatie ging belasten, blijkt niet duidelijk uit de archivalia. Het oudste stuk, een rekening van inkomsten en uitgaven, dagtekent van 1917. Het schap was gevestigd te Oostburg en de Algemene Vergadering bestond uit vertegenwoordigers van de deelnemende polders.
Het archief is verre van compleet. Notulen van de vergaderingen ontbreken. Van de correspondentie is slechts een klein deel aanwezig. Het archief is van dermate geringe omvang dat afgezien is van een onderverdeling in rubrieken.
Kenmerken
Datering:
1916-1939
Andere namen:
Waterschap voor de uitwatering van de polders te Oostburg, Uitwateringswaterschap Polders te Oostburg, Uitwateringsschap Polders te Oostburg, Suatieschap Polders te Oostburg
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap op de Groote Suatie te Oostburg, 1916-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS