Uw zoekacties: Kievittepolder, 1870-1939
x3542 Kievittepolder, 1870-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3542 Kievittepolder, 1870-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Kievittepolder heeft een oppervlakte van circa 25 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. De polder was gelegen in de gemeente Oostburg, grenzend aan de Noordzee. In de polder ligt Cadzand-Bad. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Groede.
Ten noorden van Cadzand liggen de Kievittepolder en de Vlamingspolder. Nadat aan de noordzijde van de Oudelandsche polder en van de Tienhonderdpolder gedeelten waren overstroomd en inlaagdijken waren gelegd, vond op de voorliggende schorren duinvorming plaats. Deze duinregel werd tenslotte zo hoog dat hij als natuurlijke waterkering kon dienen. De Kievittepolder is dus eigenlijk in aanleg geen polder. De omstreeks 1531 aangelegd inlaagdijk, de Noordijk, is de scheidingsdijk van de Oudelandsche- en Kievittepolder. Na de overstroming van 1530 werden bij de herdijking meer dan 500 gemeten prijsgegeven.
Van der Aa geeft in 1845 de volgende beschrijving van de polder: 'deze polder bestaat uit duinen en duinvalleijen, welke laatsten wel eens door hooge vloeden overstroomd, maar daarin niet bedolven worden. Hij bestaat dus zonder bedijking zoo land als de duinen aanwezig zijn geweest ... Deze polder is geheel onschotbaar. In den polder staan negen arbeiderswoningen. Hij ontlast zijn water, voor zover het niet in den grond wegzinkt, in de Watering van Cadzand, waarvan hij als een aanhangsel kan beschouwd worden. Daar er noch wegen, noch watergangen, noch dijken te onderhouden zijn, zoo heeft de directie dier watering, deze polder meestal als buiten haren kring van beheer beschouwd, en hetgeen te besturen valt is alzoo aan den voornaamste eigenaar verbleven, zijnde de Heer Philip Adriaan Bouvin, woonachtig te Vlissingen'. Uit de kohieren van het dijkgeschot uit 1882 blijkt dat de familie Bouvin nog steeds de belangrijkste eigenaar is.
Uit de correspondentie van 1873 aan het polderbestuur van de Kievittepolder, blijkt dat in 1873 de burgemeesters van Cadzand en Nieuwvliet J. Erasmus en A. Erasmus tot dijkgraaf en vervangend dijkgraaf werden benoemd (inv.nr 3).
Zeer vele stukken ontbreken dan ook bij de inventarisatie; jaarrekeningen vangen pas aan in 1881, kohieren in 1882, notulen ontbreken bijna geheel.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Datering:
1870-1939
Andere namen:
Polder Kievitte
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Kievittepolder, 1870-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS