Uw zoekacties: Waterschap Tienhonderd en Zwarte, 1792-1977
x3537 Waterschap Tienhonderd en Zwarte, 1792-1977 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3537 Waterschap Tienhonderd en Zwarte, 1792-1977 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Waterschap Tienhonderd en Zwarte is ingesteld voor het gezamenlijk beheer van de Tienhonderdpolder en de Zwartepolder. Het behoorde tot het afwateringsgebied Cadzand. In 1830 verklaarde de overheid de Tienhonderdpolder calamiteus. Bij Koninklijk Besluit van 15 augustus 1871 werd het zogenaamde 'buitenbeheer' afgescheiden en ondergebracht in de daartoe ingestelde Waterkering van het calamiteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte. Met ingang van 1 januari 1966 werden waterschap en waterkering opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakten daarin deel uit van het district Groede. De polder bleef echter calamiteus en de waterkering bleef formeel intact. De facto werden tussen 1966 en 1977 de zaken door Het Vrije van Sluis geregeld.
De Tienhonderdpolder heeft een oppervlakte van 223 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. De polder lag in de voormalige gemeenten Oostburg en Cadzand. Ze lag in het noordoosten achter de duinen en grensde aan de Noordzee, ter hoogte van de Wielingen. Aan de noordwestzijde ontstond achter de duinen de Vlamingpolder.
Tussen de Zwartepolder (in het oosten) en Tienhonderdpolder bestond geen scheidingsdijk. Die dijk was er wel met de daar ten noorden gelegen Herdijkte Zwartepolder.
De Tienhonderdpolder werd in 1402 bedijkt door onder meer de Sint Baafsabdij te Gent. De naam wijst op de omvang van de polder, tienhonderd (duizend) gemeten. Het ging toen deels om herdijking van door overstroming verloren gegaan gebied van het eiland Cadzand. Dat wordt bewezen door de indeling van de polder in beginnen. Enkele van deze beginnen waren de Goudinenpolder, Noord- en Oostpolder. Beginnen zijn waarschijnlijk eerste kleine inpolderingen, die als zodanig nog in het landschap herkenbaar zijn. Of hierbij ook gedacht moet worden aan het middeleeuwse beheijnen, waarmee de bedijkingen zouden zijn afgepaald, is niet duidelijk.
Een groot deel van de oppervlakte ging in de loop der eeuwen verloren. De polder leed schade in 1477 en 1479. Inlaagdijken moesten worden gelegd in 1500, 1527, 1538 en 1553. De polder vormde in die tijd een vooruitspringend gedeelte van de kust van het eiland Cadzand. In 1605 kwam de polder voor als schorgrond. Herdijking vond plaats op basis van een octrooi van 18 augustus 1623. In 1682 liep de polder opnieuw onder en in 1714 en 1715 veroorzaakten stormen zware schade aan de zeewering. Voor het laatst liep de polder onder bij de Ramp van 1 februari 1953. Op 7 februari daaraanvolgend was de polder weer watervrij.
Oorspronkelijk behoorde de polder tot de in 1537 gevormde Watering van Cadzand. Na de herdijking van 1623 vormde de polder één watering met de Zwartepolder. Overigens wordt de vorming van dit waterschap ook wel gesteld op 1770.
De bestuursinrichting van de polder en van de waterkering was de gebruikelijke en week niet af van die van de andere polders, waterschappen en waterkeringen in West- Zeeuws-Vlaanderen.
Het archief van het waterschap en de waterkering was een chaos. Waar de stukken uit de achttiende eeuw gebleven zijn is onbekend. Veel correspondentie moet verdwenen zijn, de nog overgeleverde correspondentie was vermengd geraakt. De series zijn zoveel mogelijk opnieuw gevormd. In het archief bevonden zich ook nog stukken van de Wulpenpolder en de Adornispolder. Deze zijn daaruit verwijderd en overgebracht naar de desbetreffende archieven. Het mag een bijzonderheid worden genoemd, dat er geen notulenboeken aanwezig zijn. Notulen van vergaderingen van het waterschap zijn op losse vellen overgeleverd. Van de waterkering zijn de notulen ook overgeleverd. Deze bevinden zich in de correspondentie.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1792-1977
Andere namen:
Tienhonderdpolder / Polder Tienhonderd, Zwartepolder / Polder Zwarte, Tienhonderd- en Zwartepolder
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2004
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Tienhonderd en Zwarte, 1792-19977’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS