Uw zoekacties: Aardenburgsche Havenpolder, 1861-1940
x3529 Aardenburgsche Havenpolder, 1861-1940 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3529 Aardenburgsche Havenpolder, 1861-1940 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Aardenburgsche Havenpolder heeft een oppervlakte van 104 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
Nadat het land rond Aardenburg vele rampen had doorstaan-de streek was grotendeels vanwege de oorlogshandelingen in de de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) geïnundeerd-volgden in de zeventiende eeuw rond Aardenburg een viertal vrij grote inpolderingen. Deze vier inpolderingen zijn: de Isabellapolder benoorden Aardenburg (1649), Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk (1650), Bewester Eede bezuiden Sint Pietersdijk (1650) en Beooster Eede en Hoogland van Sint Kruis (1651). Deze polder inundeerde in 1672 en werd nogmaals herdijkt in 1687.
De Isabellapolder is een deel van het vroegere Beooster Eede, waarvan de dijken in 1583 werden doorgestoken. In 1615 volgde gedeeltelijke herdijking, maar na het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd het gebied onder water gezet. Bij de herdijking in 1649 verbond men aan de polder de naam van de landvoogdes Isabella.
In het zuidwesten van het geïnundeerde Beooster Eedeland was in 1608 reeds een gedeelte van dijken voorzien om het land rond het plaatsje Eede veilig te stellen. Deze bedijking kreeg de naam Biezenpolder. Na deze herdijkingen bleef ten noordoosten van Aardenburg een driehoekig schor- en krekengebied over, waaruit de Kleine Boompolder, de Grote Boompolder en de Goodsvlietpolder zouden ontstaan.
Ten westen van Aardenburg, was door inundatie van 1583, vanuit het noorden het Lapschuursche Gat ontstaan, een geul die tot voorbij het tegenwoordige Belgische Middelburg liep. Het meest zuidelijk gedeelte werd in 1700 drooggemaakt: zo ontstond de Middelburgsche polder.
In het zelfde jaar werd de Papenpolder, ten noordwesten van Middelburg ingedijkt. In 1739 volgde de afdamming van het Lapschuursche Gat, dat na een doorbraak pas in 1747 definitief werd afgesloten. Met de afdamming van de Aardenburgsche haven was een compleet nieuw poldergebied rond Aardenburg een feit.
De Aardenburgsche Havenpolder is een langgerekte polder ten noorden van Aardenburg. De Aardenburgse haven was een vaart of haven, gegraven in 1242 na het verzanden van de oude vaarwateren naar het Zwin, waardoor de stad Aardenburg in verbinding bleef met de zee. De eerste bedijking vond plaats in 1701. Na inundatie in 1719 werd zij in 1745 weer ingedijkt. In 1749 inundeerde de polders nogmaals, ter verdediging van de stad Sluis. In 1813 werd de polder nogmaals ingedijkt door afdamming van het Aardenburgse havenkanaal (het watertje de Ee) aan de noordzijde bij Slepeldamme (gelegen aan het Zwin/Koksijdse Gat) door generaal D.J.R. Vandamme (1771-1830).
Volgens Van der Aa werd in 1844 de polder door de erven Vandamme onderling bestuurd, er was geen sprake van enig geïnstitutionaliseerd bestuur. In de notulen van voor 1864 is er dan ook sprake van een beheerder van de polder. In een buitengewone vergadering van 19 december 1864 is er sprake van het benoemen van een directie in plaats van een beheerder (inv.nr 1). Op 5 mei 1865 berichten Gedeputeerde Staten dat dat door hen is goedgekeurd dat het bestuur van de polder zal bestaan uit een dijkgraaf en een ontvanger-griffier en dat de heer Risseeuw ontslag zal worden verleend als beheerder van de polder (inv.nr 2, 1865).
Onder de polder valt het gehucht Draaibrug. Volgens Van der Aa kunnen veertien van deze woonhuizen gezien worden als een voortzetting van de stad Aardenburg langs de voormalige kade.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1861-1940
Andere namen:
Polder Aardenburgsche Haven, Aardenburgse Haven
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van de Aardenburgsche Havenpolder, 1861-1940’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS