Uw zoekacties: Waterschap Grote Boom en Goodsvliet, 1583-1939
x3526 Waterschap Grote Boom en Goodsvliet, 1583-1939 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3526 Waterschap Grote Boom en Goodsvliet, 1583-1939 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het Waterschap Grote Boom en Goodsvliet was een vrij, niet-waterkerend waterschap met een oppervlakte van 504 hectare en behoorde tot het afwateringsgebied Cadzand. Het bestond uit de Groote Boompolder en de Goodsvlietpolder. Met ingang van 1 januari 1942 werd het waterschap opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
Oorlogshandelingen en stormvloeden hebben in de zestiende eeuw een desastreuze invloed gehad op een eens zo welvarend gebied. Ook het land rondom Aardenburg had veel geleden door oorlogen en daarmee samenhangende inundaties. In de zeventiende eeuw begon men met de herdijking van dit gebied met een aantal vrij grote inpolderingen:
- Isabellapolder, 1649.
- Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk, 1650.
- Beooster Eede en Hoogland van Sint Kruis, 1651/1687.
- Biezenpolder, 1608.
Na deze herdijkingen bleef ten noordoosten van Aardenburg een driehoekig schor- en krekengebied over van waaruit de Boompolders zouden ontstaan.
In 1652 veroorzaakte Davidt Coolhans, burgemeester en commies te Oostburg, grote beroering bij de ingelanden van de geïnundeerde schorren, slikken en blikken ten noorden en ten oosten van Sint Kruis door bij de Staten-Generaal octrooi aan te vragen (zonder medeweten van bestuur en ingelanden) voor de bedijking van de 'schorren, slicken en blicken ten noorden van Sint Kruis, de Boom genaamd'. Op verzoek van de hoofdingelanden werd op 28 december 1652 een 'ceure ende meendach' bijeengeroepen om de kwestie te bespreken. Vervolgens werd in een schrijven aan de Staten-Generaal verzocht om Davidt Coolhans het octrooi niet te verlenen aangezien de schorren 'niet bequam en sijn om noch in eenige jaeren bedijckt te werden'. De aanwas van de schorren is te gering, bovendien doorkruisen drie diepe, grote kreken de schorren, afgezien nog van de vele kleine kreken, aders en gaten.
Op 26 januari 1652 (verlengd op 18 november 1654) werd aan Davidt Coolhans octrooi verleend om de Grote Boom benoorden Sint Kruis te mogen bedijken. In 1657 werd deze bedijking voltooid. In 1672 werd de dijk van deze polder voor de kreek, het Sint Kruissche gat genoemd, doorgestoken ter verdediging van de inval der Fransen. Nog datzelfde jaar kreeg Wouter van der Cruijssen vergunning van de Staten-Generaal om een kaaidijk aan te leggen waarmee het gedeelte ten oosten van de 'St. Cruiskreek' kon worden herdijkt. Zo ontstond in 1672 de Kleine Boompolder. In 1698 volgde de herdijking van de resterende Boompolder, waarvan een deel, de Goodsvlietpolder wordt genoemd naar de oude stroom die langs de oostelijke dijk (Boomdijk) van de Isabellapolder liep. De geschiedschrijving acht het waarschijnlijk dat de Goodsvlietpolder reeds in 1660 zou zijn herdijkt. In 1686 verzocht Adriaen Jordaen, hoofdingeland aan de Staten-Generaal om de Noorthoeck van de Boom en de Goodsvliet apart te mogen bedijken.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Grote Boom, Groote Boom, Grooten-Boom
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Jaar bewerking:
2002
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
M.J. Louisse, ‘Inventaris van het archief van het Waterschap Grote Boom en Goodsvliet, 1583-1939’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS