Uw zoekacties: Kleine Boompolder, 1675-1967
x3525 Kleine Boompolder, 1675-1967 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3525 Kleine Boompolder, 1675-1967 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Kleine Boompolder was een internationale polder waarvan het grondgebied zowel in Nederland (circa 196 hectare) als in België (circa 21 hectare) lag. Met ingang van 1 januari 1967 werd het Nederlandse gedeelte van de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
Ten noordoosten van Aardenburg was een driehoekig slikken- en schorrengebied aanwezig, dat in de zeventiende eeuw zou worden bedijkt. Op 26 januari 1652 verwierf David Coolhaas, burgemeester van Oostburg, octrooi om 1400 gemeten schor, genaamd Den Grooten Boom benoorden Sint Kruis te bedijken. In 1657 was de bedijking voltooid en kreeg het ingedijkte gebied de naam Boompolder. In 1672 stak men de Sint Pieterdijk bij Aardenburg door om deze stad tegen de inval van de Fransen te beschermen. Daarbij overstroomde de Boompolder. Weldra zag men het nadeel van zo'n grote waterlinie en daarom kreeg Wouter Cruissen, met andere grondeigenaren toestemming in datzelfde jaar van de Staten-Generaal om een dijk te leggen, waarmee het gedeelte ten oosten van de Sint Kruiskreek kon worden herdijkt. Zo ontstond de Kleine Boompolder. De polder overstroomde in 1678 en in 1682, maar deze overstromingen werden spoedig weer ongedaan gemaakt.
Toen in 1941 vele polders werden geïncorporeerd in het Waterschap Het Vrije van Sluis bleef de Kleine Boompolder, als internationale polder, vooreerst buiten schot. In de periode daaraanvolgend kwam de opheffing meer dan eens in beeld, zoals in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen er naast de dijkgraaf nog slechts één gezworene was. Toen ook was het al jarenlang gebruik dat de stembevoegde ingelanden slechts één vergadering per jaar hielden, waarin de lopende zaken werden afgedaan.
Het archief van de polder bevond zich in de jaren vijftig, volgens een mededeling van de ontvanger/griffier in vijf vrij zware kisten. Die had de functionaris zo van zijn voorganger gekregen en nog nimmer opengedaan. Het kan niet anders of de daarin zich bevindende archivalia moeten daarin ongeordend hebben gelegen. Er moet ook veel van het archief verdwenen zijn. Correspondentie en notulen van de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden ontbreken grotendeels.
In de negentiende eeuw had men evenwel de gewoonte om de beraadslagingen over de rekeningen van inkomsten en uitgaven in die rekeningen te vermelden. De rekeningen van inkomsten en uitgaven vormen een redelijk complete serie. Mogelijkerwijs bevinden zich nog archivalia in de omgeving van Middelburg in Vlaanderen. In de achttiende eeuw werden de rekeningen doorgaans afgehoord in die plaats.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Kleine Boom, Kleinen-Boom
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Kleine Boompolder, 1675-1967’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS