Uw zoekacties: Polder Beooster Eede en Hoogeland van Sint Kruis, 1573-1940
x3523 Polder Beooster Eede en Hoogeland van Sint Kruis, 1573-1940 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3523 Polder Beooster Eede en Hoogeland van Sint Kruis, 1573-1940 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Beooster Eede heeft een oppervlakte van 1835 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. Het Nederlandse deel lag in de voormalige gemeenten Eede en Sint Kruis. Wateren in de polder waren De Bieze, de Valeiskreek, het Groote Gat, ten westen en ten zuidwesten van Sint Kruis, de Nederlandse en de Belgische Blokkreek, de Kruiskreek en de Eecloose watergang. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
De polder Beooster Eede behoort tot de vier grote polders in het land van Aardenburg. Ze werd in 1651 herwonnen op de zee. Het grondgebied rond Sluis en Aardenburg werd tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) vanwege krijgsdoeleinden grotendeels aan de zee prijsgegeven Beooster Eede werd na de herdijking een internationale polder. In 1664 voegde men bij de grensvaststelling tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden het oostelijk deel, circa 500 hectare bij het tegenwoordige België. De totale oppervlakte van de polder was 1835 hectare.
De polder kwam zoals hiervoor vermeld, in 1651 tot stand als herdijking van overstroomd gebied. In 1611 was al, met consent van Isabella van Oostenrijk, de Sint Pietersdijk tussen het Zwin, Aardenburg en Sint Kruis aangelegd om het land ten zuiden ervan tegen het water te beschermen. Sinds 1651 is de polder in zijn bestaan enkele malen geïnundeerd. In 1672, toen de Fransen de Nederlanden binnenvielen, inundeerde men de polder ter verdediging van de stad Aardenburg. Het Hoogeland van Sint Kruis werd toen met kaden van de zee afgeschermd. In 1687 herdijkte men het overstroomde gebied. Tijdens de Belgische Opstand in 1830 zette men de polder opnieuw onder water, ditmaal met zoet water uit de Eecloose watergang.
In 1820 voegde men de polder Hoogeland van Sint Kruis bij Beooster Eede. De administratie van beide polders hield men bijvoorbeeld in de correspondentie nog enige tijd daarna gescheiden. Maar toch sprak men sinds 1820 van Beooster Eede en Hoogeland van Sint Kruis.
Het voormalige waterschap was tot in de zestiende eeuw in vier kwartieren onderverdeeld: Beooster-Ee bezuiden Aardenburg, Benoorden Aardenburg, Bezuiden Sint Kruis en Benoorden Sint Kruis. Hoe oud dat schap is geweest, is niet bekend. De namen Beooster Ee en Bewester Ee werden voor het eerst vermeld in 1286.
Het nagelaten archief is niet compleet. Een deel van de stukken verkeert in slechte staat. Van het voormalige waterschap zijn slechts twee ommelopers bewaard gebleven, waarvan er één een afschrift is. Van het archief van de polder Hoogeland van Sint Kruis is ook weinig bewaard gebleven. In het archief kwam daarnaast nog een afschrift van een bedijkingsoctrooi van de Rabodtpolder voor, een naam die in de literatuur niet voorkomt.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Beooster Eedepolder, Beoostereedepolder
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2004
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Polder Beooster Eede en Hoogeland van Sint Kruis, 1573-1940’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS