Uw zoekacties: Polder Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk, 1650-1941
x3521 Polder Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk, 1650-1941 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3521 Polder Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk, 1650-1941 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk heeft een oppervlakte van circa 989 hectare en behoort tot het afwateringsgebied Cadzand. Naast de steden Aardenburg en Sluis behoorden de buurtschappen Ronduit, ten noorden van de Kruisdijkschans, de Krabbekreek en de voormalige Krabbeschans tot het grondgebied van de polder. Met ingang van 1 januari 1942 werd de polder opgenomen in het Waterschap Het Vrije van Sluis en maakte daarin deel uit van het district Aardenburg.
De polder kwam in 1650 tot stand als herdijking van geïnundeerd gebied. De Krabbeschans was al in 1604 opgericht, maar werd in 1672 weer afgebroken. Thans bevindt zich op die plaats een boerderij. De polder is ter verdediging van de stad Sluis een aantal malen onder water gezet. Voor het laatst vond dat plaats in 1830 tijdens de Belgische Opstand. De polder, grotendeels gelegen in de voormalige gemeenten Aardenburg en Sluis, was sinds 1941 aangesloten bij het waterschap Het Vrije van Sluis.
De bestuursinrichting van de polder was zoals gebruikelijk, met een algemene vergadering van stemgerechtigde ingelanden en een college van dijkgraaf en gezworenen. De dijkgraaf vervulde de representatieve taak.
Het archief van de polder heeft te lijden gehad van de brand in het gemeentehuis van Biervliet in 1945. Het notulenboek over de periode 1932 tot 1941 draagt daar nog de sporen van. Een hoeveelheid rekeningen van inkomsten en uitgaven draagt sporen van schimmel en is er slecht aan toe. De serie rekeningen is overigens vrijwel geheel compleet. Vooral de achttiende-eeuwse zijn in duplo aanwezig.
In het archief was ook de schriftelijke nalatenschap aanwezig van de directie van de Oostsluis, een samenwerkingsverband van enkele polders, dat het beheer en onderhoud van deze sluis voor zijn rekening nam. Van oorsprong was de Oostsluis onder beheer van het Ministerie van Oorlog en diende als inundatiesluis tot verdediging van de stad Aardenburg. Over de kosten van beheer verschilde men van mening. Bewester Eede had altijd al gebruik gemaakt van de sluis voor uitwateringsdoeleinden. De omliggende polders vonden het niet meer dan normaal dat Bewester Eede belangrijk zou bijdragen aan het onderhoud toen het Rijk de sluis afstootte.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Eigendom en bezit
4. Financiën
5. Belastingheffing
6. Archief
7. Waterstaat
8. Verkeer en vervoer
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Kenmerken
Andere namen:
Bewester Eedepolder, Bewestereedepolder benoorden de Sint Pietersdijk
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Raadpleegvestiging:
Terneuzen, Kennedylaan
Jaar bewerking:
2002
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Polder Bewester Eede benoorden Sint Pietersdijk, 1650-1941’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS