Uw zoekacties: Grintwegcommissie Nieuwvliet-Sluis-Retranchement, 1861-1963
x3517 Grintwegcommissie Nieuwvliet-Sluis-Retranchement, 1861-1963 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3517 Grintwegcommissie Nieuwvliet-Sluis-Retranchement, 1861-1963 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1864 besloten de Watering van Cadzand en de gemeentebesturen van Cadzand, Groede, Sluis, Zuidzande, Retranchement en Nieuwvliet na de begrinding van de weg Nieuwvliet-Sluis, met een zijtak naar Retranchement, het onderhoud hiervan voor gezamenlijke rekening te nemen. Voor de aanleg van de weg kreeg men rijksbijdragen, een provinciaal voorschot en een bedrag van 6000 gulden als gift van de weduwe Pieter Hennequin.
Met de voorbereidingen was men al in 1861 begonnen. In dat jaar ontstond de commissie, doch deze had feitelijk nog geen juridische status. De stand van zaken in 1864 maakte het noodzakelijk dat de uitvoering en het beheer van het gemeenschappelijke werk werd opgedragen aan een commissie, die een dergelijke status wel had. Watering en deelnemende gemeenten leverden op officiële wijze de leden van de commissie. Namens de watering namen zitting de dijkgraaf, de gezworenen en de ontvanger-griffier, benoemd door de algemene vergadering. Vanuit elke deelnemende gemeente kwam één vertegenwoordiger, doorgaans de burgemeester, benoemd door de gemeenteraad.
De commissie werd belast met de zorg voor het onderhoud van de grintweg. Dat hield in, dat bestekken moesten worden opgemaakt, opdrachten gegeven tot uitvoering van de werkzaamheden en de financiële afhandeling daarvan. Tot de geldelijke baten van de commissie behoorden rijks- en provinciale subsidies, jaarlijkse bijdragen van de deelnemers in de commissie en de bijdragen van pachters van de tollen, totdat die werden opgeheven.
Jarenlang functioneerde de commissie naar behoren, totdat in 1956 de gemeente Nieuwvliet de deelneming in de commissie wilde beëindigen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten moest er aan te pas komen om te beoordelen of in 1864 nu een gemeenschappelijke regeling was aangegaan, wat gevolgen had voor de uittredende gemeente, of niet. De VNG was van mening, dat inderdaad gesproken zou kunnen worden van een dergelijke regeling, maar anderszins konden ook andere juridische constructies van toepassing zijn, zoals een overeenkomst. De commissie kreeg het advies vooraf vooral overleg met het provinciebestuur te onderhouden.
In 1963 viel het doek voor de commissie. Een deel van de oorspronkelijke weg was al geruime tijd in beheer en onderhoud bij de provincie. Waterschap Het Vrije van Sluis, dat in 1941 in de plaats gekomen was van de Watering van Cadzand, nam de weggedeelten om niet over, maar verplichtte zich de financiële afwikkeling ter hand te nemen.
Wat het archief betreft: notulen en correspondentie zijn redelijk compleet. Van de rekeningen van inkomsten en uitgaven ontbreken verreweg de meeste exemplaren.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1861-1963
Regio:
West Zeeuws-Vlaanderen
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak)
Jaar bewerking:
2003
Titel publicatie:
A.J. Barth, ‘Inventaris van het archief van de Grintwegcommissie Nieuwvliet-Sluis-Retranchement, 1861-1963’, in: ‘[Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Het Vrije van Sluis 1518-1977]’ (Terneuzen : Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 2005)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Let op:
Dit archief is niet ter inzage bij het Zeeuws Archief maar bij Waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen (op afspraak).
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS