Uw zoekacties: Vereniging Zeeuwse Christelijke Plattelands Jongeren Bond (C...
x347.8 Vereniging Zeeuwse Christelijke Plattelands Jongeren Bond (CPJ), Afdeling Walcheren, 1936-1996 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

347.8 Vereniging Zeeuwse Christelijke Plattelands Jongeren Bond (CPJ), Afdeling Walcheren, 1936-1996 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In 1918 werd de afdeling Zeeland van de Christelijke Boeren- en Tuinders Bond (CBTB) opgericht (het archief hiervan berust in het Rijksarchief in Zeeland). De invoering van het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen in 1919 bevorderde dat verschillende maatschappelijke groeperingen zich meer bewust werden van hun bestaan en een vereniging oprichtten. Dit gold bijvoorbeeld ook voor de jongere leden van de CBTB die vooral tijdens de crisis van de jaren dertig, waarbij de agrarische bevolking behoorlijk in de problemen geraakte, behoefte kregen zich te verenigen in plaatselijke afdelingen. Zo onstonden de eerste afdelingen van christelijke landbouwjongeren in Grijpskerke, Middelburg, Oostburg en Oostkapelle. Om al deze groepen te coördineren werd op 2 juli 1932 de Zeeuwse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (CJBTB) opgericht (Zie CJBTB Zeeland 1932-1957, uitgave t.g.v. het 25-jarig jubileum). Spoedig volgde daarna de oprichting van meerdere plaatselijke afdelingen in Zeeland, o.a. op Walcheren. i
De afdeling Middelburg van de Christelijke Jonge Boeren- en Tuinders Bond werd op 18 maart 1936 opgericht. Van de CJBTB-afdeling Walcheren-Noord beginnen de oudste notulen op 23 november 1945, maar de oprichting zal vermoedelijk eerder hebben plaatsgevonden. In de CJBTB-afdelingen waren geen vrouwen vertegenwoordigd. Pas kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond de landelijk opgerichte Christelijke Plattelands Meisjes Bond (CPM), die leidde tot de stichting van plaatselijke CPM-afdelingen. i
De afdeling Middelburg A van de Christelijke Plattelands Meisjesbond kwam voor het eerst bijeen op 16 februari 1946 en werd een maand later officieel opgericht en de oudste notulen van de CPM-afdeling Middelburg B dateren van 13 januari 1951. Beide afdelingen A en B hielden veel gecombineerde vergaderingen. Op een vergadering, gehouden op 25 april 1968, besloot de CJBTB-afdeling Walcheren-Noord voortaan vrouwen toe te laten tot de afdeling en haar naam te wijzigen in Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ). Een jaar later besloot CJBTB-afdeling Middelburg tot dezelfde wijziging. Het doel van de CPJ, bestemd voor leden van 16 tot 30 jaar, was de vorming van de leden op cultureel gebied, lichamelijke oefening, uitwisseling, creativiteitsbevordering en ontspanning. Op 26 november 1982 fuseerden de afdelingen Middelburg en Walcheren-Noord tot de CPJ-afdeling Walcheren. De statuten van deze Vereniging Zeeuwse Christelijke Plattelands Jongeren Bond, afdeling Walcheren werden vastgesteld in 1984. In de vergadering van 12 april 1996 werd besloten de afdeling Walcheren op te heffen wegens een herhaaldelijk lage opkomst voor de georganiseerde activiteiten. i
Het archief van de CPJ-Walcheren en haar voorgangers werd in 1997 geschonken aan het Rijksarchief in Zeeland (Aanwinst 1997.19). Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ), afd. Walcheren, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, CPJ Walcheren, inv.nr(s) ... i
Kenmerken
Andere namen:
Zeeuwse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond (CJBTB), afdeling Middelburg, Walcheren-Noord; Christelijke Plattelands Meisjesbond (CPM), afdeling Middelburg; Christelijke Plattelands Jongeren, afdeling Middelburg, Walcheren, Walcheren-Noord
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
1 meter
Jaar bewerking:
1997
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS