Uw zoekacties: Familie De Somer, (1568) 1724-1772 (1802)
x346 Familie De Somer, (1568) 1724-1772 (1802) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

346 Familie De Somer, (1568) 1724-1772 (1802) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Van de oudste leden van de familie De Somer zijn redelijk wat gegevens bekend. De oudste bekende stamhouder Hans Somer werd te Munster in Oldenburg geboren (Collectie Zeeuwsche Genealogiën, inv.nr. 26, boek F). Hij vestigde zich in 1525 te Veere. Hij en zijn nakomelingen vervulden diverse functies in de stadsregering van de genoemde stad.
De relatie tussen de familie De Somer gedurende de zestiende en zeventiende eeuw en de leden van de familie, die in deze inventaris beschreven worden, is moeilijk te leggen. In mei 1940 zijn namelijk de doop-, trouw- en begraafboeken van de stad Veere grotendeels verloren gegaan. Uit de lidmatenregisters van de stad Veere blijkt dat Gerrit de Somer op 2 februari 1726 zijn belijdenis heeft afgelegd, zijn zoon Hendrik op 1 februari 1741. Hendrik wordt op 7 maart 1743 geëxamineerd en toegelaten tot het notarisambt (Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr 139, folio 108v). De in zijn ambtsperiode gevormde stukken zijn terug te vinden in de rechterlijke en notariële archieven van Zeeuws Vlaanderen voor 1796 (Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen, inv.nrs 555, 558, 562-563, 849-866). Van de zaken, waar Hendrik de Somer als procureur is opgetreden, is een overzicht in bijlage I opgenomen. In het lidmatenregister van Axel wordt vermeld dat hij in april 1743 aldaar wordt aangenomen, in juli 1749 naar Hulst vertrekt, waarna hij in juni 1752 naar Axel terugkeert. Zijn zoon Gerrit, vernoemd naar zijn grootvader, wordt op 8 augustus 1745 te Axel gedoopt. De grootmoeder Margarietha Vermeij is bij deze doop getuige.
Het is niet duidelijk waarom het familiearchief De Somer naar het Rijksarchief in Zeeland is overgebracht. De enige aantekening, die over deze zaak is geschreven, is te vinden in de inventaris van A. Meerkamp van Embden, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 (Middelburg 1919), p. 75: "Met het rechterlijk archief waren in 1896 ook de stukken meegekomen, door De Somer als procureur ontvangen en opgemaakt. Bij de definitieve regeling bleken zij vereenigd te zijn met notarieele stukken, die toen bij het notarieel archief gevoegd zijn. Het procureurs-archief is geplaatst ...". Met deze enige aanwijzing werd door G.F. Sandberg met de inventarisatie van het onderhavige archief aangevangen. Al spoedig bleek dat er naast de stukken, die door Hendrik de Somer als procureur waren gevormd, er ook stukken van zijn vader Gerrit de Somer in het archief terecht waren gekomen. Van een klein gedeelte heeft de genoemde inventarisator voorlopige beschrijvingen nagelaten. Na zijn pensionering heeft ondergetekende de inventarisatie voortgezet. In deze fase van het project bleek dat er vele stukken in het archief bevonden, waarvan het verband met het archief niet duidelijk was. Het is nu, zeventig jaar na de publicatie van de inventaris van Meerkamp van Embden, vrijwel onmogelijk om nog na te gaan of deze stukken beter bij de notariële archieven van de steden Axel en Goes geplaatst hadden moeten worden.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(1568) 1724-1772 (1802)
Andere namen:
Gerrit de Somer, Hendrik de Somer [Soomer, Zomer]
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,6 meter
Jaar bewerking:
1988
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS