Uw zoekacties: J.A.E. Rink, (1889) 1910-1969 (1974)
x343 J.A.E. Rink, (1889) 1910-1969 (1974) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

343 J.A.E. Rink, (1889) 1910-1969 (1974) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Jan Adriaan Erich (Jan) Rink werd op 5 oktober 1888 in Utrecht geboren als zoon van George Rink (16-12-1851 - 16-5-1927) en Helene Johanne Florentine Castanien (8-2-1864 - 26-2-1925). Hij woonde in Middelburg aan het Molenwater 63 en overleed daar op 19 juni 1969.
Rink werd in 1925 waarnemend griffier van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg en op 27 maart 1928 kantonrechter-plaatsvervanger aldaar. Zijn benoeming tot rechter-plaatsvervanger volgde op 28 december 1945 en in juli 1948 werd hij tevens waarnemend griffier bij het Bijzonder Gerechtshof, Kamer voor Zeeland te 's-Gravenhage. Met ingang van 1 november 1953 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen uit zijn betrekking van griffier bij de Arrondissementsrechtbank Middelburg. Hij was daarnaast voorzitter van de Voogdijraad en de Reclasseringsraad en van 1953 tot en met 1958 voorzitter van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Hij was officier in de Orde van Oranje-Nassau.
De hierna beschreven archivalia afkomstig van J.A.E. Rink werden in drie gedeelten aan het Rijksarchief in Zeeland geschonken: in 1994 een deel door de Stichting Schorer Familiebezit (Aanwinst 1994.71) en in 1996 en 1997 delen door W.B. Tieman te Bilthoven (Aanwinst 1996.84 en 1997.9). De archivalia betreffen voornamelijk stukken van genealogische aard, bewijsstukken van gebeurtenissen uit zijn leven, enkele stukken van zakelijke aard en een kasboek. Het archiefje bevat vrijwel geen stukken van persoonlijke aard. De foto's betreffen voornamelijk J.A.E. Rink zelf, naast enkele foto's van zijn ouders en enkele series foto's van de historische optocht te Middelburg ter ere van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina in 1930.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief J.A.E. Rink, inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Rink, inv.nr(s) ...
Bronnen: PZC, 1-8-1953, 1-9-1953, 3-9-1953
Kenmerken
Andere namen:
Jan Adriaan Erich Rink (1888-1969)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
0,1 meter
Jaar bewerking:
1998
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS