Uw zoekacties: Nieuwe-Annex-Stavenissepolder, 1830-1959
x3417 Nieuwe-Annex-Stavenissepolder, 1830-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3417 Nieuwe-Annex-Stavenissepolder, 1830-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Toen in 1599 het verloren gegane Stavenisse werd herbedijkt moest aan de zuidoostzijde een grote inham buitendijks blijven liggen als restant van de geulen de Kamer en de Hals naar de Oosterschelde. Na rijping der schorren in dit gebied kon gedacht worden aan bedijking en in 1714 werd voor het eerst octrooi daartoe aangevraagd door Carel Philips, graaf van Flodorff en Wartensleben. Hoewel het octrooi reeds op 3 mei van dat jaar werd verleend en tevens verschillende ontheffingen in verband daarmede, kwam het toen nog niet tot bedijking.
In de volgende jaren hebben zich kennelijk moeilijkheden voorgedaan tussen verschillende rechthebbenden, zodat de Staten van Zeeland hun beslissing lange tijd aanhielden. Gedurende een aantal jaren bleven de bedijkingsplannen liggen en eerst in 1730 werd door Jacobus van Ysselstein namens de eigenaren opnieuw octrooi tot bedijking verzocht, hetgeen werd verleend onder toekenning van verschillende vrijdommen gedurende een periode van 15 tot 21 jaren.
De bedijking vond plaats in 1731 en besloeg ca. 127 ha. De te leggen zeedijk had een lengte van 2126 meter en belangrijke kreken of geulen waren daarbij niet af te sluiten. Gedurende ruim twee eeuwen sedert het ontstaan van de Nieuw-Annex-Stavenissepolder deden zich geen ernstige rampen daaraan voor.
De Stormvloed van 1 februari 1953 evenwel sloeg drie gaten in de zeedijk waardoor de polder inundeerde. Niet eerder dan op 1 april waren deze stroomgaten gedicht. Gedurende de daarop volgende herverkavelingswerkzaamheden werd de binnendijk tussen de Nieuw-Annex-Stavenissepolder en het achterliggende gebied van Stavenisse afgegraven, waardoor alle polders in die omgeving (met uitzondering van de Margarethapolder) binnen één dijk werden verenigd.
De suatie van de polder vond steeds plaats op Stavenisse via een stenen duiker tegenover de voormalige Kamer. Sedert 1959 behoort ook deze polder tot het bemalingsgebied van het gemaal "De Noord" bij St. Maartensdijk. De Nieuw-Annex-Stavenissepolder had steeds een eigen beheer, waaraan met de polderconcentratie op 1 januari 1959 een einde kwam.
Lit.
A. Hollestelle - Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen, 1919, blz. 300-305.
M.H. Wilderom-Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel II, 1964, blz. 131-132, 201-202.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1830-1959
Andere namen:
Polder Nieuwe-Annex-Stavenisse
Eiland:
Tholen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Tholen (toegang 3400-3401)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1974
Titel publicatie:
W.E.P. van IJsseldijk, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Tholen (z.p. 1974) 102-108
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS