Uw zoekacties: Houwerpolder, 1871-1959
x3414 Houwerpolder, 1871-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3414 Houwerpolder, 1871-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na de eerste afdamming van de Pluimpot was de Houwer een spuiboezem, die ten noordwesten van Scherpenisse bij hoogwater het water moest vasthouden om de haven van Scherpenisse en het resterend gedeelte van de Pluimpot, dat als havengeul dienst deed, bij eb schoon te spuien.
De eerste dam waarmede de Pluimpot aan de zuidkant werd afgesloten werd in 1556 gelegd. Een veer van Scherpenisse op St. Maartensdijk bleef noodzakelijk omdat de dam ver noordelijk lag. In 1587 werd de spuiboezem afgesloten door een kade tussen St. Maartensdijk en Scherpenisse. Daarin was een spui-inrichting gebouwd, die door de heerlijkheid (later gemeente) van Scherpenisse werd onderhouden.
De bedoelde kade werd in latere jaren verbeterd en bestraat, terwijl ook de spuisluis zelf, o.a. in 1642 en 1673 vernieuwingen behoefde, waarmede in eerstgenoemd jaar zelfs £ 600.- Vlaams gemoeid was. Deze spuiboezem of houwer bleef als zodanig bestaan tot in 1812 de sluis is gedicht en drooggevallen. De opgeslibde gronden werden in cultuur gebrachte Ze dienden eerst uitsluitend tot weiland, later, na verkoop in 1826, kon er ook akkerbouw op bedreven worden.
Aanvankelijk was in de zo ontstane Houwerpolder nog een geul overgebleven, doch ook deze kon na verloop van tijd voor landbouwdoeleinden gebruikt worden. De dam, die waterkerend werd, werd naderhand nog versterkt, o.a. in 1825 en 1835. De Houwerpolder werd tot 1872 beheerd door de besturen der aanliggende polders. Daarna kwam hij onder eigen beheer tot de samenvoeging van alle polders in 1959. De kleine polder (12 ha) sueerde steeds op de Slabbecoornepolder. Sedert 1958 is deze opgenomen in het bemalingsgebied Van het gemaal "De Noord" aan de Oosterschelde.
lit.
A. Hollestelle-Geschied-, en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen, 1917, blz. 183-188.
M.H. Wilderom-Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel II, 1964, blz. 122-123.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1871-1959
Andere namen:
Polder Houwer, De Houwerpolder
Eiland:
Tholen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Tholen (toegang 3400-3401)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1974
Titel publicatie:
W.E.P. van IJsseldijk, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Tholen (z.p. 1974) 16-20
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS