Uw zoekacties: Hollarepolder, 1846-1959
x3413 Hollarepolder, 1846-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3413 Hollarepolder, 1846-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Hollarepolder werd, na verleend octrooi bij Koninklijk Besluit van 8 maart 1840, in 1843 bedijkt door de aannemer Dirk Dronkers uit Vlissingen voor een som van fl.119.000,--. De bedijking werd uitgevoerd in opdracht der ambachtsgerechtigden van Oud-Vossemeer en Vrijberghe. Volgens Hollestelle lagen steeds hoger wordende slikken eeuwen lang voor de West- en Nieuw Vrijberghepolders, waarop tenslotte beweiding mogelijk was en een omkade drinkput voor net vee werd aangelegd. De bedijking kwam tot stand door het leggen van een dijk van 5075 meter vanaf de West Vrijberghepolder tot aan de dijk van de Hikkepolder.
De polder omvat ca. 275 ha en werd genoemd naar de Zeeuwse bevelhebber Marinus Hollare (Hollaer), die in de slag op het Slaak op 13 september 1631 de Spanjaarden versloeg. Hollestelle vermeldt als bijzonderheid dat tijdens de inpoldering een "ziekenhuis" met geneesheer en bedienend personeel door de opdrachtgevers was gearrangeerd, hetgeen toen wel een opvallend feit genoemd kon worden.
De polder werd zonder grote moeilijkheden bedijkt en niet eerder dan in 1846 gedeeltelijk gescheurd en met koolzaad bezaaid. In 1876 werden de gronden verkocht voor fl.1939,-- per ha, nadat kort tevoren een bod van fl.1925,-- per ha was afgewezen. Koper was Lt. Smit te Lekkerkerk, die eigenaar werd voor een som van fl.595.315,04. Tot nu toe is de polder in het bezit van de familie Smit gebleven.
Enkele voorwaarden, welke destijds aan de koper werden opgelegd, waren o.a. de zorg voor een behoorlijk onderhoud van de op de binnenbermen der dijken bestaande of later aan te leggen wegen; het in goed berijdbare staat houden van de grindweg van Oud-Vossemeer naar St. Annaland tot aan het westelijke punt van aansluiting der dijken van Hollare- en Van Haaftenpolder en verder het gebruik van uitwegen blijvend te garanderen.
Bij de vorming van de polders voor de Hollarepolder waren verder voorwaarden gesteld ten behoeve van de suatie van die polders.
De Hollarepolder is sedert de bedijking nimmer door stormvloeden of stromingen aangetast. Het Stinkgat, dat er ten noorden langs vloeide is steeds hoger opgeslibd, terwijl door de bedijking van de Van Haaftenpolder een deel der waterkering is binnenbedijkt (1852) terwijl door de vorming van de Sluispolder (1877) opnieuw een gedeelte zeedijk tot binnendijk werd. De suatie vond in Hollestelle's tijd plaats via een zeesluis op de Eendracht, gelegen bij de zeedijk van de Hikkepolder.
Heden ten dage (sedert 1960) wordt de polder bemalen door een gemaaltje aan de zeedijk van de Van Haaftenpolder, welke laatste door middel daarvan eveneens zijn water op de Eendracht loost.
Lit.
A. Hollestelle, Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen, 1919, blz. 632-636.
M.H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel II, Noord-Zeeland 1964, blz. 138.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1846-1959
Andere namen:
Polder Hollare, Polder Hollaere, Hollaerepolder
Eiland:
Tholen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Tholen (toegang 3400-3401)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1974
Titel publicatie:
W.E.P. van IJsseldijk, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Tholen (z.p. 1974) 76-81
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS