Uw zoekacties: Van Haaftenpolder, 1859-1959
x3412 Van Haaftenpolder, 1859-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3412 Van Haaftenpolder, 1859-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Van Haaftenpolder is gelegen aan de noordkant van het eiland Tholen langs de Eendracht tegenover het eiland St.Philipsland. De schorren, waaruit deze kleine polder -109 ha- is ontstaan, waren van de bedijking ten zuiden ervan (Hollarepolder) gescheiden door een brede doch ondiepe geul of kreek, genaamd het Stinkgat. Ze vormden dus een eiland, dat steeds in omvang toenam en in het midden der 19e eeuw voor bedijking in aanmerking kwam. De bedoelde opwas had reeds sedert de 13e eeuw de benaming "Rammegors".
De eigenaars A.M. van Haaften te Sliedrecht en B.A. Kramer (destijds burgemeester van St. Philipsland) hadden de aanwas reeds vóór 1850 door aankoop verkregen. Aan hen werd in dat jaar vergunning verleend het eiland van een bekading te voorzien, met een kruinhoogte van 2 meter boven hoogwater, zodat deze bestand moest zijn tegen zomervloeden. De bedoeling hiervan was het eiland voor beweiding te gebruiken. De kade brak echter herhaaldelijk door, zodat dit geen succes kon worden genoemd.
In 1852 werd een verzoek tot definitieve bedijking ingewilligd. De eigenaars namen de slikken en het water tussen de bekading en de Hollarepolder over van de Domeinen. De kade werd tot op zeedijkprofiel verzwaard. Het zuidelijk deel daarvan werd afgegraven en het Stinkgat aan beide zijden afgedamd, waardoor aansluiting aan de Hollarepolder werd verkregen. Het leggen van een gedeelte zeedijk werd zodoende bespaard en de oppervlakte van de nieuwe polder belangrijk vergroot.
Van de totale oppervlakte kwam 95 ha aan de eigenaars en ca 14 ha aan de ambachtsgerechtigden van Vossemeer en Vrijberghe als vergoeding voor de aansluiting aan de in 1843 bedijkte Hollarepolder.
Een der voorwaarden voor de concessie tot bedijking was om latere inpolderingen op het voorgelegen schor gelegenheid tot suatie te verlenen. Tot op heden is deze noodzaak niet opgetreden. De afwateringssituatie is overigens sindsdien zodanig gewijzigd, dat die gestelde voorwaarden thans van weinig betekenis meer zijn.
De uitwatering van de Van Haaftenpolder vond plaats door een zeesluis in de dijk langs de Mosselkreek. Sedert 1960 worden de Van Haaftenpolder zowel als de Hollarepolder bemalen met een gemaaltje aan de zeedijk van de eerstgenoemde polder langs de Eendracht.
Lit.
A. Hollestelle-Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen en polders in het eiland Tholen, 1919 blz. 636-638.
M.H. Wilderom-Tussen afsluitdammen en deltadijken-deel II-Noord Zeeland, 1964, blz. 138.
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Van Haaften
Eiland:
Tholen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Tholen (toegang 3400-3401)
Jaar bewerking:
1974
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
W.E.P. van IJsseldijk, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Tholen (z.p. 1974) 234-238
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS