Uw zoekacties: Hervormde Gemeente te Westkapelle, 1634-1986
x341 Hervormde Gemeente te Westkapelle, 1634-1986 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

341 Hervormde Gemeente te Westkapelle, 1634-1986 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Na het vertrek van de Spanjaarden in 1574 ging vrijwel de gehele bevolking van Walcheren tot de gereformeerde kerkleer over. Omstreeks 1580 moet er reeds een gereformeerde (sinds 1816: hervormde) gemeente te Westkapelle geweest zijn. Er was toen namelijk al sprake van een predikant. In 1582 werd de kerkelijke gemeente opgenomen in de classis Walcheren.
Vóór de Tweede Wereldoorlog berustte het kerkelijk archief in de vroegere pastorie uit 1880. Kort na de oorlog, in 1948, werd het archief te 's-Gravenhage geïnventariseerd door de heer T.J. Naudin ten Cate, destijds archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk. Terug in Westkapelle werd het archief ondergebracht in de kelder van het naoorlogse kostershuis, grenzend aan het nieuwe kerkgebouw.
De kerkvoogdij besloot in 1975 de archieven van de kerkelijke colleges tot en met 1945 in bewaring te geven aan het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg (Aanwinst RAZ 1975.25). Aldaar werd in 1992 een aanvulling op het archief, stukken van circa 1946-circa 1970, gevoegd bij de overige stukken (Aanwinst RAZ 1992.62).
In 1992 werd het gehele archief tot en met 1970 opnieuw geïnventariseerd. De inventaris van Naudin ten Cate kwam daardoor te vervallen (inv.nr 45). In overleg met de kerkvoogdij werd 1 meter vernietigd. De totale omvang van het archief bedroeg toen 4 meter. De in het archief aanwezige boeken werden overgebracht naar de bibliotheek van het Rijksarchief.
In 2002 werden bij de inventarisatie van het stadsarchief van Westkapelle vóór 1811 diverse stukken aangetroffen die tot het archief van de hervormde gemeente bleken te behoren. Omdat de secretaris van de stad Westkapelle meestal ook secretaris en ontvanger van de diaconie en kerkvoogdij was, is een groot deel van het kerkarchief waarschijnlijk bij het stadsarchief blijven berusten. Het betreft hoofdzakelijk het archief van de diaconie en in mindere mate ook het archief van de kerkvoogdij. Dat het hier niet om enkele afgedwaalde stukken, maar om een substantieel en overigens oudste gedeelte van het kerkarchief gaat, blijkt wel uit het seriematige karakter van de archiefbescheiden welke vaak in onderling verband met elkaar staan. Zo werden de tijdens de ordinaris-diensten opgehaalde gelden uit de 'collecteboeken' overgemaakt naar de 'arme-boecken' en vormen de registers van verhuurde zitplaatsen een schaduwadministratie van deze inkomstenpost uit de 'kerckeboeken'. De archiefbescheiden die thans tot het kerkarchief gerekend werden van het stadsarchief afgescheiden en als supplement aan het archief van de hervormde gemeente toegevoegd (inv.nrs 181-224).
Tevens werd in 2002 een aanvulling over de periode, beschreven door de gemeente, aan het archief toegevoegd (inv.nrs 231-272).
Archiefbescheiden jonger dan 50 jaar kunnen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hervormde Gemeente Westkapelle geraadpleegd worden.
Bij bronverwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende vermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief, Hervormde Gemeente Westkapelle, inv.nr(s) ..., daarna verkort tot: ZA, HG Westkapelle, inv.nr(s) ...
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1634-1986
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
7 meter
Jaar bewerking:
1992, 2002
Collectie:
Gemeente Veere
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS