Uw zoekacties: Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden, 1612-1971 (1976)
x339 Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden, 1612-1971 (1976) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

339 Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden, 1612-1971 (1976) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Van de middeleeuwse Sint Annakerk te Sint Anna ter Muiden (Mude), die in de dertiende eeuw gebouwd moet zijn, resteert slechts de kolossale toren. Het overige van het gebouw is tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest. Het huidige kerkje werd in 1653 tegen de toren aangebouwd; na 1700 werd er een consistoriekamer gebouwd. In 1580 werd de eerste protestantse kerkdienst gehouden, die geleid werd door ds Arcerius uit het naburige Sluis. Anno 1584 nam de Spaanse bevelhebber Parma Sint Anna ter Muiden in en werden er in de kerk weer rooms-katholieke erediensten gehouden. Toen prins Maurits het dorpje in 1604 heroverde, werd de kerk echter opnieuw protestants. Vijf jaar later werd het Twaalfjarig Bestand gesloten en viel Sint Anna ter Muiden binnen het Spaanse (dus roomse) gebied. In 1611 werd echter op verzoek een grenscorrectie toegepast en sindsdien is het gehucht definitief Nederlands en protestants. De eerste predikant werd november 1620 aan de gemeente verbonden. De gemeente ressorteerde eerst onder de vroegere Classis Walcheren en behoort sedert 1816 tot de Classis IJzendijke. De laatste eigen predikant werd in 1932 uit de dienst ontzet; vanaf die tijd nam de predikant uit Sluis de werkzaam-heden te Sint Anna ter Muiden waar. Per 1 januari 1972 werden de hervormde gemeenten te Sluis en te Sint Anna ter Muiden met elkaar verenigd. Sedert 1978 hebben de hervormde gemeenten Sluis, Sint Anna ter Muiden, Retranchement en Cadzand tezamen een predikant. In de jaren negentig volgde vereniging met de Hervormde Gemeente te Retranchement en de Hervormde Gemeente te Cadzand.
Enige jaren na de oorlog begon men de restauratie van kerkgebouw, toren en consistoriekamer, wat tot een goed einde werd gebracht.
Het archief van de kerk werd waarschijnlijk in 1943 overgebracht naar een kelder van het stadhuis te Sluis, wat een betere bewaarplaats was dan het kerkgebouw. Het stadhuis werd echter in 1944 gebombardeerd en nadien werd het archief van de Hervormde Gemeente te Sluis alsmede dat van de Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden overgebracht naar het kerkportaal onder de toren te Sint Anna ter Muiden. Het archief van de Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden werd anno 1948 in een houten kist verzonden naar het dienstgebouw van de Hervormde Gemeente te Utrecht aan het Domplein. Daar werd het archief geïnventariseerd door jhr dr B.M. de Jonge van Ellemeet, oud-rijksarchivaris en lid van de commissie voor de kerkelijke archieven. De inventarisatie kwam in 1949 gereed. Het archief is niet compleet. Toen de pastorie te Sluis in 1944 gebombardeerd werd, verbrandde een aantal aldaar berustende stukken van de kerkeraad. Na de inventarisatie berustte het kerkarchief tot 1975 bij de archivaris van de Nederlandse Hervormde Kerk te 's-Gravenhage. Najaar 1975 werd het archief overgebracht naar het na de oorlog verrezen kerkgebouw te Sluis, waar het bewaard werd in een kamertje voorin de kerk. In 1988 werden de archieven van de Hervormde Gemeente te Sluis-Sint Anna ter Muiden in bewaring gegeven aan het Rijksarchief in Zeeland te Middelburg. De stukken betreffende Sint Anna ter Muiden besloegen de periode 1612-1971 (1973). Enige gedrukte werken werden beschreven door de bibliothecaresse van het rijksarchief en afzonderlijk geplaatst in de archief-bibliotheek. Een aanvulling archiefstukken uit de periode 1900-1986 werd in 1997 in bewaring gegeven aan het rijksarchief. Bij de herinventarisatie van het archief van de Hervormde Gemeente te Sint Anna ter Muiden in 1999 werden van diaconie en kerkvoogdij dubbele begrotingen en jaarrekeningen uit de 20e eeuw, alsmede bijlagen bij de jaarrekeningen uit de periode 1946-1971, vernietigd; totaal 1 meter.
De inventaris van De Jonge van Ellemeet, waarin slechts een gedeelte van het kerkarchief beschreven was, is vervallen nu de herinventarisatie van het gehele archief gereedgekomen is. In een bijlage treft u een concordantie aan op de oude en nieuwe nummering van de door De Jonge van Ellemeet beschreven stukken.
Archiefstukken jonger dan 50 jaar mogen alleen worden geraadpleegd na verkregen toestemming van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Sluis c.a.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding moeten worden gebruikt: Zeeuws Archief (ZA), archief Hervormde Gemeente (HG) Sint Anna ter Muiden, inv.nr(s)..., daarna verkort als: ZA, HG Sint Anna ter Muiden, inv.nr(s)...
Literatuur
Inventaris
1. Archief van de kerkeraad
2. Archief van de diaconie
3. Archief van de kerkvoogdij
4. Documentatie
5. Kaarten en tekeningen
Kenmerken
Datering:
1612-1971 (1976)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Gedeeltelijk beperkt (50 jaar)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
4 meter
Jaar bewerking:
1999
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS