Uw zoekacties: Groot Bettewaardepolder, c. 1600-1958 (1959)
x3352 Groot Bettewaardepolder, c. 1600-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3352 Groot Bettewaardepolder, c. 1600-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In de loop van de 16e eeuw snel verlandende stroom tussen Schouwen en Duiveland ontstonden naast het al eeuwen bekende Bettewaarde (1) de Ruige en de Nieuwe plaat. Een ontwikkeling, die door het stadsbestuur van Zierikzee bevorderd werd door het leggen van een lange dam in 1580 en van belang voor deze stad als eigenaar van de heerlijkheid Vierbannen van Duiveland. In 1581 kreeg Zierikzee dan ook bij octrooi van de Staten van Zeeland de Ruigeplaat in eeuwige erfpacht met de bedoeling deze te bedijken (2). Voordat daartoe werd overgegaan, hadden drie notabele ingezetenen van de stad in 1596 en '97 van het kapittel van St. Salvator te Utrecht de in 1594 door het verlopen van de gewone pacht vervallen tienden van deze aanwassen gekocht. Daar de kopers verzwegen hadden dat deze gorzen rijp voor indijking waren, moesten de tienden toch aan de stad worden afgestaan. Pas in 1612 werd het octrooi tot indijking verleend, in deze zomer van 1614 kwam de polder tot stand en in het volgende jaar werden de gronden uitgegeven (3).
De polder was ruim 228 ha. groot, waarvan ruim 227 ha. belastbaar (4); door de aanleg van de Sasdijk in 1955 is toen ca. 30 ha. afgescheiden. Inundaties hebben plaatsgevonden in 1682 en 1953, waarvan de laatste 7 weken heeft geduurd (5).
De in 1973 vervaardigde inventaris is herzien en aangevuld, waarbij de opzet gehandhaafd bleef.
Het archief beslaat 1,4 strekkende meter.
Noten:
1. A.J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Deel II (Gorinchem 1840), 365: al in 1303 Bettewaarde genoemd bij Melis Stoke.
A.J.F. Fokker, Schouwen voor 1600 (Zierikzee 1909) 198.
2. Inv.nr 5: zie extracten en afschriften voorin, ook voor eigendomskwestie betreffende de tienden. Het voornemen tot bedijken blijkt uit de aan de grafelijkheid verschuldigde jaarlijkse bedragen, 9 gulden voor de onbedijkte toestand, 20 gulden indien bedijkt.
3. Inv.nr 5: extract uit het derde geluweregister met de letter H, beginnende met 18 augustus 1610, berustende ter Rekenkamer van Zeeland.
4. Provinciale Almanak voor Zeeland 1958 (Middelburg 1957) 550.
5. M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deltadijken. Deel II (Middelburg 1964) 188, 190.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Andere namen:
Polder Groot Bettewaarde
Regio:
Duiveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 95-98 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 38
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS