Uw zoekacties: Zuidernieuwlandpolder, 1684-1958 (1959)
x3330 Zuidernieuwlandpolder, 1684-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3330 Zuidernieuwlandpolder, 1684-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Zuidernieuwland bij Brouwershaven was 65 ha. groot en had een belastbare oppervlakte van ongeveer 59 ha.
Over het tijdstip van bedijking bestaan tegenstrijdige meningen. Volgens Van Empel en Pieters is de polder bedijkt in 1443. Ook Fokker geeft deze datum als tijdstip van bedijking. Wilderom gaat er echter vanuit dat het schor achter Brouwershaven, dat in 1357 door Graaf Willem V aan zijn neef Jan van Haamstede ter bedijking werd gegeven, de polder Zuidernieuwland zou zijn. Hij leidt dit af uit de ligging van de overige polders, die in de buurt van Brouwershaven liggen.
Tot 1487 is de oostzijde van de polder waterkerend geweest. In dat jaar werd echter Sint Jacobs Nieuwland bedijkt zodat vanaf die tijd Zuidernieuwland een binnenpolder werd.
Zuidernieuwland werd zo genoemd, omdat bij Brouwershaven ook nog de polder Noordernieuwland ligt. Bij Zierikzee bevond zich eveneens een polder van dezelfde naam, wat wel eens aanleiding voor verwarring gaf.
De polder grensde in het noorden aan Brouwershaven, in het oosten aan Sint Jacobs Nieuwland, Bloois en Zonnemaire en in het zuiden en westen aan de polder Schouwen. In 1562 werd er door de regeerders van Brouwershaven, die tevens het bestuur van de polder uitmaakten, 's nachts een sluis gelegd in de Schouwse dijk om op die manier het water van Zuidernieuwland te laten sueren. Zierikzee nam dit niet, omdat men dan via de polder Schouwen oppervlaktewater loosde. Ze wilden de sluis sluiten en dit gebeurde dan ook. Brouwershaven nam daarop tegenmaatregelen en ze deden dit door Burgemeester Cornelis van Zierikzee gevangen te nemen. Daarna hebben de bestuurders van Brouwershaven de sluis uitgebroken. In 1590 sloten de ingelanden van de polder met het bestuur van Schouwen een overeenkomst, waardoor men het polderwater door Schouwen kon lozen. Dit contract werd telkenmale tot 1959 verlengd.
Met de stormramp van 1953 overstroomde de polder. Doordat alle aandacht gericht was om het water uit de polder Schouwen te keren, werd de Zuidernieuwlandpolder prijs gegeven aan het water. Het duurde dan ook tot 31 december 1953 voordat de polder droogviel. De westelijke dijk van Zuidernieuwland werd afgegraven en sinds die tijd vormt de Zuidernieuwlandpolder een geheel met de polder Schouwen.
Dwars door het noordelijke deel van de Zuidernieuwlandpolder werd in 1958/1960 het oostelijk deel van de Delingsdijk aangelegd.
Tot 1581 werden de dijkgraaf en gezworenen door de ambachtsheer benoemd. De laatste ambachtsheer was Philips II, die de heerlijkheid Brouwershaven in 1568 had gekocht. Doordat in deze jaren de Nederlandse opstand in volle gang was en men in 1581 Philips II als landsheer afzwoer, verviel ook automatisch zijn positie als ambachtsheer van Brouwershaven. Nu Brouwershaven geen ambachtsheer meer had, werden de dijkgraaf en gezworenen door de Staten van Zeeland benoemd, die in de plaats van de ambachtsheer waren getreden.
1. Geschiedenis van het archief en verantwoording van de inventarisatie
2. Literatuur
Inventaris
1. Algemeen
2. Bijzonder
Kenmerken
Andere namen:
Zuider Nieuwlandpolder, Zuider-Nieuwlandpolder, Polder Zuidernieuwland, Polder Zuider Nieuwland, Polder Zuider-Nieuwland
Regio:
Schouwen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Jaar bewerking:
1984
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 257-264 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 174
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS