Uw zoekacties: Zonnemairepolder, 1647-1958 (1968)
x3329 Zonnemairepolder, 1647-1958 (1968) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3329 Zonnemairepolder, 1647-1958 (1968) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Al vroeg in de Middeleeuwen komt de naam "Sunnemare" of "Sunnonmare" voor, gegeven aan het tussen Schouwen en Dreischor gelegen water *  , dat tevens Zeeland van Holland scheidde. Na de afdamming van de Gouwe in 1374 is dit water snel verland, zodat dit in 1401 ter bedijking kon worden uitgegeven. Een achtste deel daarvan was vroonland *  . De heerlijkheid behoorde tot 1705 aan de grafelijkheid, werd in dat jaar aan ds. Petrus Hayman te Eikerzee verkocht, vererfde in de familie de Savornin en werd uit de nalatenschap van jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman in 1849 verkocht aan mejuffrouw J. Dekker te Zierikzee *  . Tot 1705 oefende de vierschaar van Dreischor de criminele jurisdictie over Zonnemaire uit en was hoger beroep van het plaatselijke gerecht op deze vierschaar mogelijk *  . Een afzonderlijk bestuurscollege voor waterschapszaken bestond hier, althans in de 17e eeuw, niet; schout en schepenen traden in die hoedanigheid op *  .
De baljuw van Dreischor, Zonnemaire en Noordgouwe oefende het opperdijkgraafschap uit. In het begin van de 18e eeuw leidde dat tot problemen met onderdijkgraaf en ambachtsheer, waarbij de baljuw gesteund werd door Gecommitteerde Raden *  . Na deze baljuw, Cornelis de Brauw, werden polderbestuurderen op recommandatie door de ambachtsheer aangesteld *  . Sinds de 19e eeuw vormden een dijkgraaf en een gezworene, bijgestaan door een ontvangergriffier het polderbestuur.
De afwatering van deze polder geschiedde vóór 1682 via de Nataarse kil ofwel "'s lants waterloop" *  . Door het onderlopen van Bommenede en Nataars was deze kil onbruikbaar geworden en werd met Schouwen in 1684 een suatieovereenkomst aangegaan, zodat sindsdien Zonnemaire afwatert via een sluis in het uiterste noordwesten van de polder *  . Een oude sluis veroorzaakte twee eeuwen later nog voor problemen, toen de dijk tijdens een stormvloed water bleek door te laten. In 1883-'84 werd deze sluis, die vermoedelijk vóór de bedijking van de Bommenedepolders dienst deed, uitgebroken *  . Het lage noordoostelijke deel van de polder sueert sinds 1948 op Dreischor *  . Het was ook dit gedeelte dat in 1953 ondanks het standhouden van de dijken dras kwam te staan door kwel en gestremde lozing *  . De polder Zonnemaire was in 1958 ongeveer 572 ha. groot *  .
Het archief heeft niet door de watersnood geleden *  en beslaat 3,20 meter, buiten de afzonderlijk bewaarde kaarten.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Andere namen:
Polder Zonnemaire
Eiland:
Schouwen
Regio:
Schouwen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 247-256 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 170-174
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS