Uw zoekacties: Waterschap Noordgouwe, 1825-1958 (1959)
x3324 Waterschap Noordgouwe, 1825-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3324 Waterschap Noordgouwe, 1825-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
In de waterloop tussen de eilanden Schouwen en Dreischor, waar nog in 1304 de zeeslag tegen de Vlamingen had kunnen plaatsvinden, trad in de loop van de 14e eeuw snel verlanding op. Na het totstandkomen van de polder Gooikens-Nieuwland rond 1358 werd in 1374 een gors tussen Schouwen en Dreischor door de graaf van Blois, heer van Dreischor, als recht leen ter bedijking aan Willem Hont Wzn uitgegeven. Het betrof hier het dichtst bij Dreischor gelegen gedeelte, daar het onder Schouwen gelegen westelijke deel de grafelijkheid toebehoorde en vermoedelijk in 1400 als recht leen werd uitgegeven *  . De leenroerigheid aan verschillende heren veroorzaakte een scheidslijn in de nieuwe polder-Noordgouwe naar de voormalige waterloop geheten-die werd aangegeven door stenen en hoogopgaand geboomte; de delen werden aldus aangeduid als Beoosten en Bewesten Steene. De scheidslijn manifesteerde zich ook in het gebruik van landmaten: Bewesten Steene werd het Schouwens gemet gebruikt, Beoosten Steene het kleinere Blooise gemet *  . Tot de heerlijkheid Bewesten Steene behoorden ook de latere polders St. Joost, St. Jacob, St. Jeroen en een gedeelte van de Verbrandeman *  .
In beide heerlijkheden bestond er aanvankelijk een eigen lagere rechtbank, later één gerecht van schout, zeven schepenen en secretaris. Hoger beroep was mogelijk bij de vierschaar van Dreischor, na verkoop van de ambachtsheerlijkheid door de Staten in 1705-nu een goed onversterfelijk erfleen-bij de grafelijkheid d.w.z. de vierschaar van Zierikzee *  . Pas in de loop van de eerste eeuw na de bedijking werd een kerk gesticht (1462), hoewel al direct 20 gemeten ter beschikking van de eventuele kerk stonden *  . Wellicht voorzag de kapel van het in 1434 gestichte Karthuizer klooster Zion voordien in de geestelijke behoeften van de polderbewoners. Deze polder onderscheidt zich van andere door de aanwezigheid van talrijk geboomte, dat in de 17e en 18e eeuw vele Zierikzeese notabelen ertoe bracht hier hun buitenplaatsen te vestigen. Bovendien was de weg van Zierikzee 's winters begaanbaar, een uitzondering vóór het toepassen van wegverharding.
Ten zuiden van het dorp Noordgouwe bevindt zich het eertijds omgrachte Huis de Pottere met de in 1651 uit een legaat van Maria de Pottere, echtgenote van Johan Konyers, gestichte weduwenhuisjes.
Het in de zuidwesthoek gelegen gehucht Schuddebeurs stond bekend cq. berucht om de jaarlijkse kermis op derde Pinksterdag.
Noordgouwe is driemaal geteisterd door inundaties: in 1530 door op twee plaatsen inbreken van de Zuiddijk na onderlopen van St. Jeroen en St. Joost, waarvan de huidige welen restanten zijn *  . Ook in 1808 kwam het buitenwater via de binnendijken van de Dijkwaterpolders, terwijl in 1953 wateroverlast ontstond door gestremde lozing, overstort over de Schouwse dijk en een bres bij Kakkersweel. Slechts het met man en macht voorkomen van doorbraak op deze plaats heeft deze polder behoed voor geheel onderlopen en daarmee het behoud van de zgn. droge corridor, waardoor reddingswerk voor het hele eiland mogelijk bleef *  .
Evenals omringende polders loosde Noordgouwe vanouds overtollig water op Schouwen, waarmee de Ronde Weel bij Zierikzee werd ververst en waarvoor Noordgouwe £ 15 per jaar betaalde. De door Schouwen ondervonden overlast leidde tot onenigheid, met name over het zijl onder de dijk naar Kakkersweel *  . Een definitieve regeling werd op 16 augustus 1760 notarieel vastgelegd: slechts een vijftal blokken van Noordgouwe mochten op Schouwen sueren, uitsluitend via Kakkersweel *  . Nog in 1920 werd dit contract geacht van kracht te zijn *  . De houten zijl werd in 1796 vervangen door een stenen *  .
Het waterschap Noordgouwe had in 1958 een omvang van 565 ha., het daartoe behorende poldertje St. Joost 16 ha.
1. Het archief
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken van bijzondere aard
Kenmerken
Andere namen:
Noordgouwepolder, Polder Noordgouwe
Regio:
Schouwen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 129-134 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 43-44
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS