Uw zoekacties: Klein-Bettewaarde of Saspolder, 1791-1958 (1959)
x3320 Klein-Bettewaarde of Saspolder, 1791-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3320 Klein-Bettewaarde of Saspolder, 1791-1958 (1959) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Klein-Bettewaarde of Saspolder was 102 ha. groot, de belastbare oppervlakte was eveneens 102 ha. De polder werd in 1646 bedijkt en wel volgens octrooi van 22 februari 1646, verleend aan de Heren van Zierikzee en van de Vierbannen van Duiveland. In hetzelfde jaar werd het Dijkwater, het restant van de Gouwe, die Schouwen van Duiveland scheidde, afgesloten door een sluis bij Zierikzee, het zogenaamde "Verste Sas". De polder werd daarom ook wel Saspolder genoemd. Daar deze sluis echter niet voldoende was, werd in 1671 nog een sluis gebouwd, het zogenaamde "Dienste Sas". Deze "Sassen" werden gebouwd omdat men het Dijkwater als Spuiboezem wilde benutten voor het havenkanaal van de stad Zierikzee in het zuiden en de haven van Dreischor in het noorden. In 1825 liet men echter na het "Verste Sas" te sluiten, zodat enkele polders langs het Dijkwater overstroomden. Mede door dit voorval besloot de gemeenteraad van Zierikzee in 1842 om het "Verste Sas" te vervangen door een gronddam. Dit werk werd in 1843 uitgevoerd. In 1899 werd het "Dienste Sas" vervangen door een dam met duiker, omdat de tramlijn Brouwershaven-Zijpe hierover moest lopen. Het Oude Sas werd vervangen door een nieuwe. Eveneens in 1899 werd het Dijkwater afgesloten. De suatie vond daarna plaats door de nieuw gebouwde sluis. De begrenzingen van de polders waren als volgt: in het noorden en het westen grensde de polder aan het Dijkwater, in het zuiden en in het oosten aan Groot-Bettewaarde.
Bij de stormvloed van 1682 kwam de polder onder water te staan. Van overige stormvloeden heeft de polder weinig schade gehad, anders was dit in 1953, de polder kwam dras te staan, ten gevolge van de stormvloed; de polder kon zijn water niet meer kwijt. Ook kwam dit door kwelwater (water dat door doorsijpeling de polder binnenkomt). De suatie van de polder geschiedde sinds 1899 via duikers naar de Groot-Bettewaardepolder en het Dijkwater. Het oppervlaktewater wordt sinds 1957 geloosd via het gemaal "'t Sas" bij Zierikzee. Het water komt daar in de haven terecht. De polder Klein-Bettewaarde was een vrije niet-waterkerende polder. Het algemeen bestuur van de polder bestond uit het college van dijkgraaf en ingelanden. Dit college had de wetgevende macht in de polder, gaf verordeningen uit en moest de werkzaamheden van het dagelijks bestuur goedkeuren. Het stelde ook de begroting en de rekening (voorlopige vaststelling) vast. Het dagelijks bestuur van de polder bestond uit het college van dijkgraaf en gezworenen. In Klein-Bettewaarde betekende dat de dijkgraaf en één gezworene. In 1873 ontstond er een verandering in het bestuur. De polder kreeg van Gedeputeerde Staten toestemming om een dijkgraaf te benoemen, die tevens ontvangergriffier was, maar wat nog opvallender was, er werd een plaatsvervangend dijkgraaf benoemd, wat in strijd was met de 1e zinsnede van artikel 35 van het algemeen reglement.
1. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de inventarisatie
Inventaris
Kenmerken
Andere namen:
Polder Klein-Bettewaarde of Sas, Klein Bettewaardepolder
Regio:
Schouwen
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Schouwen-Duiveland (toegang 3300)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel I] (Zierikzee 1984) 105-110 en ... [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 38
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS