Uw zoekacties: Afwateringsschap Willempolder c.a., 1874-1959
x3243 Afwateringsschap Willempolder c.a., 1874-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3243 Afwateringsschap Willempolder c.a., 1874-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Het waterschap had in 1958 een kadastrale grootte van 1613.16.09 ha, met een belastbare oppervlakte van 1443.99.67 ha. Het bevatte de Willem-, Geersdijk-, Wissekerke-, Thoorn-, Maria-, Vliete- en Sophiapolder, de laatste tot 1895.
Reeds van ouds sueerden bovengenoemde polders en tot 1780 ook de Ouweleckpolder via de sluis nabij Geersdijk. In verband met de indijking van de Willempolder werd op 4 mei 1769 overeengekomen, dat het suatiegeld tot dan toe aan de Geersdijkpolder betaald, op de helft gesteld zou worden. De aanleg en het onderhoud van de sluis aan de zeedijk van de Willempolder zou gemets-gemetsgelijk voor rekening van de betrokken polders komen.
Op 10 juli 1868 werd door de Staten van Zeeland het reglement goedgekeurd dat het onderhoud en toezicht regelde op de gemeenschappelijke uitwatering van de polders Willem, Geersdijk, Wissekerke, Thoorn, Sophia en Maria. Het beheer en dagelijks bestuur berustte bij het dagelijks bestuur van de Willempolder. Dit reglement werd bij Koninklijk Besluit van 14 februari 1870 nr. 1 goedgekeurd. In 1874 werd een nieuw reglement vastgesteld, dat op 1 januari 1875 in werking trad. Het waterschap kreeg toen een dagelijks bestuur dat uit dezelfde personen bestond als het dagelijks bestuur van de Willempolder.
Het waterschap had tot taak het bestuur en onderhoud van de gemeenschappelijke waterleiding met bijbehorende duikers in de Willempolder, de spuiboezem, zeesluis en geul en in het algemeen alle werken die reeds bestonden of zouden worden aangelegd ten dienste van de gemeenschappelijke uitwatering en het toezicht op de waterleidingen, waardoor meer dan één der bovengenoemde polders afwaterde. In 1895 werd het reglement gewijzigd in verband met de inundatie van de Sophiapolder in december 1894.
De Vlietepolder heeft bijna steeds in een uitzonderingspositie verkeerd. In 1794 werd aan deze polder toegestaan om via de Thoorn-, Geersdijk- en Willempolder te sueren. In 1815 droeg de Vlietepolder ook bij in de kosten van de nieuwe kaai. Van hogerhand werd hier echter bezwaar tegen gemaakt, wat de overeenkomst van 10 april 1821 tot resultaat had. De polder zou voortaan een vaste jaarlijkse som betalen. Eerst in 1928 werd de Vlietepolder bij het waterschap opgenomen.
Het kreeg toen echter geen medezeggenschap over de werken buiten de zeesluis. De aanslag bedroeg jaarlijks fl. 89,58. De uitwateringskil was tevens de toegang tot de Geersdijkse Kaai. De ten westen van de kil gelegen dam beschermde de geul tegen verzanding. In de rekening van 1816 van de Willempolder werd voor het eerst het havengeld verantwoord, het haventje is in de loop der tijd verschillende malen uitgebreid en verbeterd. Het was de laatste jaren geschikt voor schepen van 250 ton. Het haventje werd vooral gebruikt voor het vervoer van landbouwproducten en bouwmaterialen. In verband met de concentratie op Noord-Beveland werd het waterschap opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Het archief loopt hierna nog verder, doordat het bestuur de lopende zaken afwikkelde.
Het archief van het waterschap over de periode 1870-1875 maakt deel uit van het archief van de Willempolder, doordat het beheer en dagelijks bestuur van het waterschap bij het dagelijks bestuur van de Willempolder berustte. Zie hiervoor afdeling B, sluis, kade en haven van de inventaris van de Willempolder.
Literatuur:
Provinciaal blad 1870 nr. 25 en 1874 nr. 88.
Provinciale almanak 1958.
M.P. de Bruin en M.H. Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland, 1961.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Personeel
3. Financiële zaken
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 401-412
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS