Uw zoekacties: Willem Adriaanpolder, 1870-1961
x3241 Willem Adriaanpolder, 1870-1961 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3241 Willem Adriaanpolder, 1870-1961 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Willem Adriaanpolder had in 1959 een kadastrale grootte van ca. 160 ha, met een belastbare oppervlakte van 158.24.33 ha. Dijkgeschot werd niet geheven, omdat de polder geheel eigendom is van de N.V. Mij. tot exploitatie van onroerende goederen Rhoon, Pendrecht en Cortgene te Rotterdam. Hiervoor was de polder eigendom van de ambachtsheer van Rhoon, Pendrecht en Cortgene. Op 17 februari 1749 verleenden de Staten van Zeeland het octrooi tot bedijking van enige schorren onder Kortgene aan Willem Adriaan, graaf van Nassau, Heer van Kortgene (1704-1759). De polder werd het zelfde jaar bedijkt. De uitwatering van de polder geschiedde van 1749 af door de sluis in de spuikom te Kortgene. In 1891 werd in de zuid-oosthoek van de polder een zeesluis gebouwd, waar de polder hierna door sueerde. De polder was na de oprichting van het waterschap Stads c.a. in 1872 hierbij aangesloten, doch droeg niet bij in de kosten van de zeesluis en de daarachter liggende vergaarboezem.
In 1891 trad de polder uit het waterschap en sloot hiermee op 11 september 1891 een suatiecontract. De polder heeft in 1808 en 1953 onder water gestaan. Op 1 februari 1953 werd de zeedijk tussen de dijkpalen 11 en 18 weggeslagen. De hoeveelheid zeewater die binnenstroomde was zo groot, dat de Galgendijk werd weggevaagd. Ook de andere binnendijken overstroomden. Voor het herstel werden op het schor kleikaden opgeworpen, waartussen zand werd gespoten. De buitenkade werd op 10 maart gesloten. Het inundatiewater werd door de zeesluis afgevoerd. Door de geringe capaciteit duurde het evenwel tot 20 april, voordat de polder droog viel. In verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Het archief van de polder bestaat alleen uit stukken van de waterbouwkundig ambtenaar. Doordat het beheer van de polder bij de Mij. tot exploitatie van onroerend goed berust, bevinden de overige
stukken met betrekking tot de polder zich waarschijnlijk bij het archief van de maatschappij.
Literatuur:
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel 1, Noord-Beveland. 1961.
Rijkswaterstaat, Verslag over de stormvloed. 1953. 1961.
Inventaris
1. Algemeen
2. Peilingen en metingen
Kaartenlijst
Zie ook inv.nrs 7, 8 en 18.
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 360-370
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS