Uw zoekacties: Westpolder, 1837-1959
x3240 Westpolder, 1837-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3240 Westpolder, 1837-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Westpolder heeft een kadastrale grootte van 90.83.63 ha, met een belastbare oppervlakte van 81.03 ha. De polder ligt in de gemeenten Kortgene en Wissenkerke.
Op 20 november 1680 verleenden de Staten van Zeeland aan de Heer van Odijk en Kortgene het octrooi tot bedijking van de in 1530 en 1532 verdronken stad Kortgene met de omliggende schorren in de Zuidvliet. De bedijking zou in meerdere porties geschiedden. In afwijking van de gewoonte de polder binnen twee jaar bedijken, kreeg de Heer van Kortgene vijf jaar, te rekenen vanaf 1682 voor de diverse bedijkingen. De vrijdommen werden geregeld volgens het contract, dat op 25 april 1674 gesloten was tussen de Staten van Zeeland en de Heer van Kortgene. (Zie ook de inleiding van de inventaris van de Stadspolder.) Het westelijk en oostelijk gedeelte van de in het octrooi genoemde schorren werden in 1686 bedijkt en de West- en Oostpolder genaamd. De afwatering van de polder geschiedde door een duiker in de scheidingsdijk met de in 1684 bedijkte Stadspolder en door de suatiesluis aan de haven Kortgene. Sedert 1872 was de polder aangesloten bij het toen opgerichte waterschap voor de uitwater
ing van de polders Stads c.a. in Noord-Beveland.
In 1953 heeft de polder ten gevolge van de stormvloed van 1 februari onder water gestaan. De kracht van het water, dat door de enorme bres in de zeedijk van de Willem Adriaanpolder naar binnen stroomde, was zo groot, dat de Galgedijk met de hierop gelegen weg bijna geheel werd weggevaagd. De polder viel op 25 april droog. Het overgebleven gedeelte van de Galgedijk werd in 1953 en 1954 afgegraven. Op deze plaats is toen een nieuwe weg aangelegd.
In verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het bestuur de lopende zaken afwikkelde.
Het archief dat niet naar de sluis te Wissenkerke was overgebracht heeft in 1953 in Kortgene onder water gestaan, waardoor de stukken van ca. 1942-1953 door het zeewater zijn aangetast. In de inventaris van 1874 komen nog archiefstukken van voor 1800 voor. Deze zijn tussen 1874 en 1930 verloren gegaan. Ook ten gevolge van de watersnoodramp zijn stukken verloren gegaan.
De ingekomen- en uitgaande stukken van 1942/1945-1959 zijn na 1959 gecodificeerd volgens het registratuurstelsel van de Unie van waterschapsbonden.
Literatuur: Provinciale almanak 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961.
Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Archief van de Staten van Zeeland. Resoluties van 25 april 1674 en het register van octrooien, inv. nr. 1677.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
3. Financiële zaken
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 334-342
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS