Uw zoekacties: Stadspolder, 1784-1959
x3235 Stadspolder, 1784-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3235 Stadspolder, 1784-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Stadspolder had in 1958 een kadastrale grootte van 59.59.31 ha met een belastbare oppervlakte van 41.38.66 ha.
Op 20 november 1680 verleenden de Staten van Zeeland aan de: ambachtsheer van Kortgene het octrooi tot bedijking van de in 1532 verdronken stad Kortgene en omliggende schorren. De bedijking zou in meerdere porties gebeuren. De ambachtsheer kreeg in afwijking met de gewoonte om binnen twee jaar te bedijken, vijf jaar te rekenen van 1681 af. Ook de vrijdommen weken af met andere bedijkingsoctrooien. Op 25 april 1674 sloten de Staten van Zeeland en de ambachtsheer een overeenkomst tot regeling van de rechten die de ambachtsheer krachtens oude stukken bezat. De ambachtsheer deed afstand van het recht op de imposten op de consumptie van de gemene middelen en verkreeg hiervoor van de Staten van Zeeland alle overige rechten alsmede alle tienden op de bedijkte en nog te bedijken landen binnen de heerlijkheid Kortgene.
De Stadspolder werd in 1684 bedijkt. In 1686 bedijkte men de overige in het octrooi genoemde gronden en ontstonden de Oost- en Westpolder en de in het zelfde jaar geïnundeerde Adriaanpolder.
De afwatering geschiedde sedert 1684 door de suatiesluis aan de haven te Kortgene. In 1784 werd de tweede westelijke suatiesluis gebouwd.
De polder verleende doortocht aan het water van de Frederiks-, Oud-Kortgene-, Oost-, Vest-, Adriaan-, Anna- en Willem Adriaanpolder.
Hiervan droegen de Frederikspolder 1/3 gedeelte, de Adriaanpolder fl. 26,55 en de gemeente Kortgene fl. 25,- bij in het onderhoud van de suatie- en spuimiddelen. De kosten van de buitengewone werken en de vernieuwingen werden meestal gezamelijk gedragen. De overige polders droegen niet bij in het onderhoud, omdat de ambachtsheer hier de meeste gronden bezat en voor 1812 ook de suatiemiddelen bekostigde.
Na 1812 onderhield de Stadspolder deze. In verband met de gewijzigde toe toestand o.a. door het overgaan van de gronden naar andere eigenaren, ontstond in 1870 een geschil dat resulteerde in de oprichting van het uitwateringswaterschap Stads c.a. in Noord-Beveland. De polder is in 1808 en 1953 geïnundeerd. In 1953 overstroomde de polder door het overlopen van de scheidingsdijk met de Willem Adriaanpolder en het wegslaan van de duiker in de scheidingsdijk met de Oud-Kortgenepolder. Na de afsluiting van de polder van het overige overstroomde gebied kon het water via de suatiesluis gespuid worden, zodat de polder op 11 februari droog viel.
In verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde. Het gedeelte van het archief dat niet naar de kluis te Wissenkerke was overgebracht heeft in 1953 te Kortgene onder water gestaan. Het betreft hier de stukken van ca. 1932-1953. Ook zijn er toen stukken verloren gegaan. Ka de watersnoodramp heeft men de geredde stukken volgens het registerstelsel van Unie van waterschapsbonden geordend en is men met dit stelsel verder gegaan. Met uitzondering van de financiële zaken zijn deze stukken in een aparte afdeling van de inventaris opgenomen.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958.
Archief van de Staten van Zeeland,
Register van octrooien, inv. nr. 1677 en de resoluties van 25 april 1674.
Rijkswaterstaat, Verslag over de stormvloed 1953, 1961.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en Deltadijken, deel I, Noord-Beveland, 1961.
Inventaris
1. Niet gecodificeerd archief
2. Gecodificeerd archief
3. Varia
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 284-299
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS