Uw zoekacties: Sophiapolder, 1774-1895 (1925)
x3233 Sophiapolder, 1774-1895 (1925) ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3233 Sophiapolder, 1774-1895 (1925) ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Op 13 januari 1774 werd door de Staten van Zeeland octrooi verleend aan de ambachtsheren van Geersdijk en Wissenkerke om 233 gemeten (ca. 98 ha) schorren te bedijken. Na aftrek van de kreken en wegen zou volgens gissing 220 schotbaar land overblijven. In 1775 werd de polder bedijkt.
De suatie geschiedde via de Thoorn-, Geersdijk- en Willempolder. De polder was bij het in 1868 opgerichte waterschap voor de uitwatering van de polder Willem c.a. in Noord-Beveland aangesloten.
Op 23 januari 1878 richtte het bestuur zich tot de Provinciale Staten van Zeeland om de polder calamiteus te doen verklaren. De financiële middelen van de polder waren ontoereikend om in de stijgende uitgaven in verband met de steeds sterker wordende afneming van de vooroever, te kunnen voorzien. Dit verzoek werd echter van de hand gewezen, omdat het algemeen belang er niet voldoende bij betrokken was en er door de polder niet tijdig genoeg oeververdedigingswerken waren aangelegd.
Herhaalde malen werd een dergelijk verzoek gedaan waaronder één ondertekend door 271 inwoners van Noord-Beveland (10 oktober 1888), maar steeds zonder resultaat.
In 1880 werd in de noordoosthoek van de polder een inlaagdijk gelegd bij de Nol van Ouwelek, die reeds na de storm van 29 oktober 1882 als zeedijk dienst moest doen. De toestand van de polder werd steeds kritiker door verschillende oeverafschuivingen en het einde was spoedig te zien. De stormvloed van 22/23 december 1894 kenmerkte zich door een buitengewoon hoge waterstand en richtte op vele plaatsen in Zeeland belangrijke schade aan. Zo werden ook in de zeedijk van deze polder, die toen nog maar 71 ha groot was, meerdere gaten geslagen.
De polder inundeerde en werd opgegeven.
Gedeputeerde Staten deelden op 26 april 1895 aan het bestuur mede:
"Nu het Algemeen reglement voor de polders of waterschappen niet voorziet in de wijze van beheer van geinundeerde polders, is Uw college, sedert het inlopen van den Sophiapolder, van rechtswege als bestuur van dien polder ontbonden en kunnen de bij het reglement aan de besturen toegekende bevoegdheden niet meer door U uitgeoefend worden.
Het is nietemin voor de afdoening der lopende zaken wenschelijk dat Uw college alsnog eene rekening en verantwoording op de bij het reglement voorgeschreven wijze aflegge".
Op 18 januari 1895 hadden Gedeputeerde Staten geschreven, dat het wenselijk was het archief van de polder ter provinciale griffie te doen overbrengen, om het aldaar te bewaren. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven. Een gedeelte van het archief werd op de zolder van het gemeentehuis van Wissenkerke gevonden. Begin november 1958 werd dit gedeelte door de gemeente-ontvanger aan het rijksarchief in Zeeland overgedragen en daar door J. de Kuijper geïnventariseerd.
In maart 1970 werd dit gedeelte aan het waterschap Noord-Beveland overgedragen en verenigd met het gedeelte van het archief van de Sophiapolder dat zich bij het waterschap bevond.
Voor de Nol van Ouwelek, die door de Sophia- en Thoornpolder onderhouden werd, zie de inventaris van het archief van de Thoornpolder.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Financiële zaken
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1970
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 262-270
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS