Uw zoekacties: Oud-Kortgenepolder, 1784-1959
x3229 Oud-Kortgenepolder, 1784-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3229 Oud-Kortgenepolder, 1784-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Oud-Kortgenepolder had in 1958 een kadastrale grootte van 276.92.18 ha met een belastbare oppervlakte van 257.46.65 ha. De polder ligt in de gemeente Kortgene. De Staten van Zeeland verleenden op 10 maart 1667 het octrooi tot bedijking van de schorren en slikken ten zuiden van de Frederikspolder onder Kortgene aan Willem III, Prins van Oranje en Heer van Kortgene. De polder werd in het zelfde jaar bedijkt. De uitwatering van de polder geschiedde op de Zuidvliet. Na de bedijking van de Stadspolder in 1684 werd het oppervlaktewater door twee duikers in de scheidingsdijk met de Stadspolder via de suatiesluizen te Kortgene gespuid. De polder verleende doortocht aan het water van de Frederikspolder. In 1372 werd het waterschap voor de uitwatering van de polders Stads c.a. in Noord-Beveland opgericht, waarbij de Oud-Kortgenepolder was aangesloten.
De polder heeft ten gevolge van de stormvloed van 1 februari 1953 onderwater gestaan. De polder werd geïnundeerd door het overlopen van de scheidingsdijk met de Adriaanpolder en door een ca. 15 meter brede bres in deze dijk. Ook via de Westpolder kwam zeewater de polder binnen. De noordelijke binnenduiker tussen de Oud-Kortgene- en Stadspolder kon niet gesloten worden. De duiker bezweek, waardoor ook water de Stadspolder is binnengestroomd. De polder viel op 7 april droog, nadat na het dichten van de bres, het water via een noodbemalingsinstallatie in de Westpolder was gepompt.
In verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken afwikkelde. Het gedeelte van het archief dat in Kortgene was, heeft ten gevolge van de watersnoodramp in 1953 onder water gestaan. Het betreft hier voornamelijk de stukken van 1941-1953. Het oud-archief was opgeborgen in de kluis te Wissenkerke.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961.
Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
2. Overeenkomsten
4. Financiële zaken
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 197-205
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS