Uw zoekacties: Onrustpolder, 1840-1959
x3226 Onrustpolder, 1840-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3226 Onrustpolder, 1840-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De calamiteuze polder Onrust had in 1958 een kadastrale grootter van 330.07.55 ha, met een belastbare oppervlakte van 309.50.55 ha.
Op 25 oktober 1841 verkochten de ambachtsheren van Oud-Campen en Soelekerke de plaat Onrust aan de westzijde van Noord-Beveland. Het gedeelte dat de ambachtsheren zelf zouden bedijken werd tijdens de bedijking verkocht. Bij K.B. van 8 juli 1845 nr. 45 werd de bedijkingsconcessie verleend. De polder werd het volgende jaar bedijkt. In het rapport van de inspectie van de bedijking van 15 april 1846 vermeldde de hoofingenieur Galand dat het werkvolk ca. 1200-1300 man sedert de vorige dag aan het staken was. Ofschoon er geen baldadigheid was, adviseerde de hoofdingenieur een kanonneerboot uit Veere en een detachement troepen van ten minste 80 man naar de overkant te zenden.
In verband met de bedijking en bebouwing van de polder richtten de eigenaren een gemeenschap op met ingang van januari 1846. Het dagelijks bestuur kwam in handen van een direkteur en 2 commissarissen. In 1865 werd de gemeenschap opgeheven en worden de eigendommen verdeeld onder de eigenaren.
De uitwatering van de polder geschiedde via de suatiesluis aan de Kamperlandse geul. De polder was bij het in 1878 opgerichte waterschap voor de- uitwatering van de polder Heer Jansz c.a. aangesloten. Doordat hij een eigen suatiesluis had, betaalde de Onrustpolder slechts voor de helft van de belastbare oppervlakte.
Direkt na de bedijking vermeerderden de buitengronden in het Veergat, doch weldra namen de voorgronden af. Van de 41 vallen die zich in de vooroever tot 1961 voordeden, waren er 36 in de nabijheid van de Veerdam. In 1916 verwachtte men voor de komende jaren dermate hoge kosten van de zeewering dat men calamiteusverklaring verzocht, die bij K.B. van 23 mei 1917 nr. 186 verleend werd. Bij het zelfde K.B. werd de waterkering van de calamiteuze polders Onrust, Jacoba en Anna-Friso opgericht met ingang van 16 juni 1917. Tengevolge van de stormvloed van 1 februari 1953 brak de zeedijk in de noord-west hoek over een lengte van ca. 80 meter door. Mede door spoedig na de doorbraak een noodkade van zakken zand op te werpen, bleef de innundatie tot een gebied van ca. 65 ha beperkt. Na de afvoer van het water via de suatiesluis viel de polder op 4 februari droog.
In verband met de concentratie op Noord-Beveland werd het binnenbeheer van de calamiteuze polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Het dagelijks bestuur handelde in 1959 de lopende zaken af.
De inventaris bevat het archief van de gemeenschap voor de bedijking en bebouwing in Afdeling A en het polderarchief van 1865-1917 in Afdeling B. Afdeling C bevat het binnenbeheer van de calamiteuze polder. Voor het archief van de waterkering van de calamiteuze polders Onrust, Jacoba en Anna-Friso, zie de desbetreffende inventaris.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961.
Archief Rijkswaterstaat, inv. nr. 383.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1970
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 158-175
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS