Uw zoekacties: Nieuw-Noord-Bevelandpolder, 1767-1935
x3225 Nieuw-Noord-Bevelandpolder, 1767-1935 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3225 Nieuw-Noord-Bevelandpolder, 1767-1935 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuw-Noord-Bevelandpolder had in 1934 een kadastrale grootte van 514.79.32 ha met een belastbare oppervlakte van 456.22.66 ha schotbare gronden en 1.27.79 ha vronen en vrijland. Op 17 september 1615 verleenden de Staten van Zeeland octrooi tot bedijking van de schorren en slikken ten westen van het toenmalige Noord-Beveland aan Filips Willem, Prins van Oranje en de Gemene Ambachtsheren van Noord-Beveland. De polder werd het volgende jaar bedijkt. Tengevolge van de bedijking van de Vlietepolder in 1687 werd de polder een binnenpolder, doch na de innundatie van de Oud 's-Gravenhoekpolder in 1752 werd de Nieuw-Noord-Bevelandpolder weer een buitenpolder. Als gevolg van het verder landwaarts verleggen van de stroomgeul werd de zeedijk door vallen geteisterd. In 1816 dienden de ingelanden een verzoek in tot calamiteusverklaring, omdat de grote schulden en de te verwachten uitgaven tot behoud van de polder niet meer uit eigen middelen konden worden gefinancierd. Bij schrijven van de Minister van Waterstaat van 7 juli 1817 werd de door de polder betaalde subsidie van de calamiteuze polders over de jaren 1814-1816 terug gegeven. Dit moet het begin geweest zijn van de ondersteuning door de overheid.
In 1872 werd bij Koninklijk Besluit de polder weer vrij verklaard. De polder heeft veel land verloren. Door het leggen van inlaagdijken in 1862, 1894 en 1899 werd veel land buiten gedijkt. In 1933 moest men tengevolge van een dijkval terug trekken op de inlaagdijk van 1894, die toen versterkt is tot zeedijk. Circa 20 ha land kwam toen gelijk met de zee te liggen. De suatie geschiedde tot 1672 via de Vliete. Hierna werd het oppervlaktewater via twee duikers in de Emelissedijk door de uitwateringssluis te Colijnsplaat gespuid. De uitwateringsgelden waren gering. Op 19 juni 1916 sloot men een nieuw contract met de Oud-Noord-Bevelandpolder. De polder betaalde sedertdien 1/5 van de kosten van de uitwateringssluis en van bepaalde waterleidingen. De polder werd opgeheven en opgenomen in het per 1 mei 1935 nieuw gevormde waterschap Oud- en Nieuw-Noord-Beveland. De indeling van de inventaris behoeft enige toelichting. Het zou voor de hand hebben gelegen indien er voor de periode, dat de polder calamiteus was een aparte afdeling gevormd was. Bit is niet gedaan op grond van het feit dat de administratie weinig verandering vertoonde en dat het hier om een zeer beperkt aantal stukken ging. De balangrijke hiaten in het archief o.a. tussen 1876/77 en 1905/06 en na 1926/27 zijn waarschijnlijk tengevolge van bestuurswisselingen ontstaan, waarbij stukken door verplaatsing verloren zijn gegaan. Na de concentratie in 1935 en 1954 hebben de waterschappen Oud- en Nieuw-Noord-Beveland en Noord-Beveland de kadastrale leggers en peilregisters verder gebruikt.
Literatuur:
Provinciale almanak 1934.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961,
Van Empel en Pieters. Zeeland door de eeuwen heen, deel I. 1935.
Inventaris
1. Bestuur in het algemeen
3. Overeenkomsten
4. Financiële zaken
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 142-157
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS