Uw zoekacties: Leendert Abrahampolder (calamiteus), 1853-1959
x3222 Leendert Abrahampolder (calamiteus), 1853-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3222 Leendert Abrahampolder (calamiteus), 1853-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De calamiteuze Leendert Abrahampolder had in 1958 een kadastrale grootte van 146.77.75 ha met een belastbare oppervlakte van 112.51.15 ha. Op 24 april 1817 verzochten de ambachtsheren van Kats aan de koning vergunning de schorren aan de oostzijde van Noord-Beveland te mogen bedijken. In.het advies toonde de hoofdingenieur van de waterstaat Schraver aan, dat het stroombeeld in de loop der tijd sterk veranderd was. In vergelijking met de kaart van Hattinga bleek toen dat de schorren van 600 tot 250 roeden waren afgenomen. De bedijking ging niet door. In 1848 had een nieuwe aanvraag plaats en bij K.B. van 24 oktober 1848 nr. 63 werd de vergunning verleend. Op 6 mei 1853 werden de schorren verkocht. De kopers, waaronder Leendert Abraham Paardekoper, richtten toen de maatschappij tot indijking en bebouwing van de Leendert Abrahampolder op. De bedijking werd op 1 november 1853 opgenomen. De indijkers waren door het vervallen van de haven van Kats verplicht een nieuwe haven te bouwen. Later werd deze haven door de gemeente overgenomen.
In 1860 werden de bezittingen en werd van de maatschappij verdeeld onder de eigenaren en werd het archief aan het polderbestuur overgedragen. In november en december 1854 werd het dagelijks bestuur van de polder benoemd. Reeds spoedig ging de toestand van de vooroever steeds meer zorgen baren. In 1879 werd calamiteusverklaring aangevraagd, doch de Staten verwierpen de aanvraag. Op 18 augustus 1882 werd de aanvraag opnieuw ingediend. Bij K.B. van 5 februari 1883 nr. 21 werd de polder calamiteus verklaard. Het beheer van de waterkering kwam toen onder een eigen bestuur. Het archief van voor de calamiteusverklaring werd bijna geheel overgedragen aan de waterkering, zie hiervoor inv. nr. 28. Door het leggen van een inlaagdijk in 1885 ontstond de grote inlaag, die op 5 februari 1916 inundeerde na de dijkval van 21 januari. In 1896 ontstond de kleine kuip en in 1909 de z.g. Driehoek na het leggen van inlaagdijken. In 1941 werd de toestand van de polder plotseling hachelijk door de va
l van 2 en 3 januari, waarbij de zeedijk tot de kruin in zee viel. Men kon de polder echter behouden.
Ten gevolge van de stormvloed van 1 februari 1953 inundeerde de polder na het doorbreken van de zeedijk bij dijkpaal 14. Het water steeg tot 2.50 m boven het maaiveld. De 30 meter brede stroomgeul werd op 20 februari gesloten door het spuiten van een zanddam. Het inundatiewater werd nog de zelfde dag geloosd via de suatiesluis. De uitwatering van de polder geschiedde via de suatiesluis op het haventje van Kats. De inlaag van 1909 sueerde via de Al te Kleinpolder. Het archief van de polder dat niet naar de kluis te Wissenkerke was overgebracht, heeft in 1953 te Kortgene onder onder water gestaan, waardoor het is beschadigd. In verband met de polderconcentratie op Noord-Beveland werd het binnenbeheer van de calamiteuze polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het bestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde.
Literatuur:
Provinciale almanak. 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961.
Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Noord-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap Noord-Beveland (toegang 3101)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1970
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 119-132
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS