Uw zoekacties: Frederikspolder, 1640-1959
x3214 Frederikspolder, 1640-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3214 Frederikspolder, 1640-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Frederikspolder had in 1958 een kadastrale grootte van 512.88.32 ha net een belastbare oppervlakte van 476.97.18 ha. De polder ligt in de gemeenten Kortgene en Kats. Op 26 februari en 22 maart 1639 verleenden de Staten van Zeeland octrooi aan Frederik Hendrik, Prins van Oranje, tot bedijking van de schorren ten zuiden van de Oud- en Nieuw-Noord-Bevelandpolder. 'De bedijking zou worden uitgevoerd naar het ontwerp van Jacob en Franchois van Beekhoven en Johan en Franchois Indervelde van december 1638. In 1640 werden de bedijkingscontracten gesloten (zie inv. nr. 1 ) en in april van hetzelfde jaar werd net de bedijking begonnen. De zomerstorm van 3 en 4 augustus vernietigde het grootste gedeelte van de pas voltooide dijk en de uitwateringssluis. In verband hiermee probeerde men een verdubbeling van de belastingvrijdommen te verkrijgen, die op 10 augustus 1641 door de Staten werden verleend. De bedijking was toen al bijna voltooid volgens het gewijzigde plan, wat o.a. een kleinere polder ten gevolge had. De polder noemde men naar Frederik Hendrik, de Frederikspolder. De uitwatering van de polder geschiedde op de Zuidvliet. Na de bedijkingen van de Oud-Kortgene- en de Stadspolder respectievelijk in 1667 en 1684, verleenden deze polders doortocht aan het oppervlaktewater van de Frederikspolder. Sedert de oprichting van het waterschap voor de uitwatering van de polders Stads c.a. in Noord-Beveland in 1672, was de polder hierbij aangesloten.
Tengevolge van de stormvloedramp van 1 februari 1953 inundeerde de polder door het op twee plaatsen doorbreken van de Prinsendijk. Na het herstel der dijk werd de polder leeggemalen door een mobiele installatie, waarna deze op 12 april droog viel. De polder wordt sedert de bedijking doorsneden door drie wegen, die onder verschillende benamingen op kaarten voorkomen, nl. de Oostweg, Prinsenweg en Westweg. De Oostweg komt men ook als Izaak F(i)lipseweg en de Prinsenweg als Looff'sweg tegen. De Westweg, de huidige provinciale weg van Kortgene naar Colijnsplaat, noemde men ook Adriaansweg. Volgens de overlevering zouden het namen van gezworenen zijn. In verband net de polderconcentratie op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken afwikkelde.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958. De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland. 1961.
Rijksarchief in Zeeland. Handschriftenverzameling, inv. nr. 13660
Rijkswaterstaat. Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Inventaris
Kenmerken
Regio:
Noord-Beveland
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 41-52
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS