Uw zoekacties: Adriaanpolder, 1711-1959
x3210 Adriaanpolder, 1711-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3210 Adriaanpolder, 1711-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Adriaanpolder had in 1958 een kadastrale grootte van 58.4957 ha, met een belastbare oppervlakte van 58.1271 ha. De polder ligt in de gemeente Kortgene. Op 20 november 1680 verleenden de Staten van Zeeland het octrooi tot bedijking van de stad Kortgene en de omliggende schorren. Zie ook de inleiding van de inventaris van de Stadspolder. De polder werd in 1686 bedijkt, doch is niet lang hierna geïnundeerd. Op 9 november 1707 werd tussen Cornelis, graaf van Nassau en heer van Kortgene en Adriaan Dingmans een bedijkingscontract gesloten. De bedijker zou 2/3 van de polder in volle eigendom genieten. Het resterende 1/3 deel bleef van de heer van Kortgene, die het in 1711 verkocht. De bedijker zou het oude sluisje aan de zeekant mogen gebruiken. Uit het koopcontract van 1711 blijkt dat de polder in 1710 bedijkt werd. De Bruin en Wilderom noemen 1708 als het jaar van bedijking, terwijl van Empel en Pieters in Zeeland door de eeuwen heen 1718 noemen. De polder heeft men naar de bedijker en eerste dijkgraaf, de Adriaanpolder genoemd. De polder werd bij de akte van 18 mei 1711 verkaveld. De uitwateringssluis van de polder verviel in 1744, in welk jaar een suatiecontract met de Stadspolder gesloten werd. In 1767 sloot men een suatieovereenkomst met de (Jonkvrouw) Annapolder, die sedertdien via de Adriaanpolder sueerde. Sedert de oprichting van het uitwateringswaterschap Stads c.a. in Noord-Beveland in 1872 was de polder hierbij aangesloten.
Op 1 februari 1953 overstroomde de polder door wateroverslag en het wegslaan van de zeedijk tussen de dijkpalen 5 en 18. Voor het herstel werd op het schor een kade opgeworpen. De polder viel op 15 april droog door het spuien van het water via de uitwateringssluizen te Kortgene. In verband met de concentratie van de polders op Noord-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap Noord-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken afwikkelde. De niet naar de kluis te Wissenkerke overgebrachte archiefstukken hebben in 1953 te Kortgene onder water gestaan. Ook zijn er toen stukken verloren gegaan. De geredde stukken van 1948 af, zijn na de ramp gecodificeerd volgens het registratuurstelsel van de Unie van Waterschapsbonden een aparte afdeling van de inventaris opgenomen.
Literatuur:
Provinciale almanak 1958.
De Bruin en Wilderom. Tussen afsluitdammen en deltadijken, deel I, Noord-Beveland, 1961.
Rijkswaterstaat, Verslag over de stormvloed 1953. 1961.
Inventaris
1. Niet gecodificeerd archief
2. Gecodificeerd archief
Kenmerken
Regio:
Noord-Beveland
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Gebundelde inventarissen van de oude archieven van het Waterschap Noord-Beveland. Deel I: Polders en waterschappen (z.p. 1970) 2-14
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS