Uw zoekacties: Zimmermanpolder, 1881-1971
x3171 Zimmermanpolder, 1881-1971 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3171 Zimmermanpolder, 1881-1971 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Zimmermanpolder is de jongste polder tussen de Sloedam en Rilland-Bath. Ze had een oppervlakte van 238 ha. De bedijking waarvoor oktrooi werd verleend bij KB van 13 maart 1882, nr. 17 werd grotendeels gerealiseerd als aanwas tegen de Fredericapolder. Het bedijkingsoktrooi werd verleend aan J.C. Ziminerman, ambachtsheer van Maire en J.C. Kakebeke. Het indijkingswerk kwam in 1882 gereed. Het is met deze polder niet erg voorspoedig gegaan. Reeds op 18 oktober 1883 brak de zeedijk door aan de oostzijde en op 12 december sloeg nog eens een groot deel van de dijk weg. Met het leggen van een nieuwe dijk, waarbij 12 ha. werd prijsgegeven werd het gat in 1884 gedicht.
Reeds in 1900 waren de kosten, die aan de zeewering besteed moesten worden, zo hoog, dat calamiteusverklaring moest worden aangevraagd. Bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1901, nr. 45 volgde de calamiteusverklaring. Ook bij de Ramp van 1953 kwam de polder onder water. Op ongeveer dezelfde plaats als in 1883 het geval was brak de dijk door. Het stroomgat werd 60 meter breed. Op 11 februari waren met behulp van burgers en militairen nooddichtingen tot stand gebracht, waarna het overtollige water op natuurlijke wijze via de intact gebleven uitwateringssluis kon worden geloosd. Op 21 februari viel de polder weer droog.
De polder had een eigen suatiesluis en een haven, welke laatste in 1890 werd aangelegd. In 1915 sloot het polderbestuur met dat van de Fredericapolder een overeenkomst tot vergroting van de haven. De exploitatie zouden beide polders voor hun rekening nemen, waarbij de Fredericapolder 3/5 van de kosten zou dragen en de Zimmermanpolder het overige deel. Voor de verdeling van de inkomsten uit de haven gold eenzelfde verdeelsleutel. Het beheer van de haven bleef aan het bestuur van de Zimmermanpolder.
De inrichting van het polderbestuur week niet af van de voor deze besturen gebruikelijke. Het secretaris/penninemeesterschap geschiedde de eerste decennia door het administratie-kantoor van J.C. Kakebeke. Het polderbestuur had verder een waterstaatsambtenaar in dienst, die de technische zaken regelde.
Per 1 januari 1959 werd de polder opgeheven en opgenomen in het nieuw gevormde waterschap "De brede watering van Zuid-Beveland".
Aangenomen wordt, dat het archief van de polder in eerste instantie jarenlang is beheerd door het administratiekantoor Kakebeke. Later zal het naar het kantoor van het waterschap zijn overgebracht. In 1969 werd een deel van het archief geïnventariseerd. Deze inventaris, van de hand van J.P.B. Zuurdeeg, werd in 1969 gepubliceerd in de reeks inventarissen van het waterschap. Er bleek echter nog zoveel ongeïnventariseerd materiaal aanwezig te zijn, dat een nieuwe inventarisatie noodzakelijk was, die krachtens overeenkomst tussen het bestuur van het Waterschap en het gemeentearchief van Goes, zou worden uitgevoerd door de laatstgenoemde instelling.
In de inventaris is geen rekening gehouden met de calamiteusverklaring van de polder. Normaal gesproken had dat moeten leiden tot een indeling in twee aparte afdelingen wegens verandering in de bestuursorganisatie. Het bestuur heeft in de administratie deze wijziging niet tot uitdrukking laten komen. Na 15 november 1901 ging men in dezelfde registers verder als voorheen. Bovendien is de omvang van het archief en daarmee samenhangend de inventaris beperkt. Bovendien is er voor de onderzoeker naar gestreefd de inventaris zo eenvoudig mogelijk te houden. Ruggregraat van het archief vormen de notulen van het bestuur en daarmee samenhangend de correspondentie, die per jaar bijeengehouden werd. Ook de bijlagen tot de rekeningen van inkomsten en uitgaven vervullen een belangrijke funktie. Daarin bevinden zich onder meer de bescheiden samenhangend met de uitvoering van waterstaatswerken aan de polder. Deze bescheiden worden doorgaans ook in de correspondentie aangetroffen. In het aanhangsel is een aantal archivalia opgenomen, dat bij het archief werd aangetroffen en dat betrekking heeft op zaken die de polder regardeerden, doch niet zijn opgemaakt door het polderbestuur.
Alhoewel de polder per 1 januari 1959 werd opgeheven, loopt het archief nog enkele jaren door, verband houdend met de afwikkeling van een aantal zaken door het toenmalige polderbestuur.
Goes, februari 1991
A.J. Barth
1. Geraadpleegde bronnen
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
3. Aanhangsel
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1991
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS