Uw zoekacties: Westkerkepolder, 1700-1959
x3167 Westkerkepolder, 1700-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3167 Westkerkepolder, 1700-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De voormalige polder Westkerke, groot 231.84.90 ha, met een belastbare oppervlakte van 230.17.10 ha, waarvan 227.73.30 ha dijkerslanden en 2.33.80 ha vronen, werd bedijkt in 1698.
De Westerlandse schorren voor de Westerlandpolder waren in 1698 dermate aangegroeid, dat de ambachtsheren van Wolphaartsdijk octrooi tot bedijking vroegen aan de Staten van Zeeland. Dezelfde moeilijkheden als bij de bedijking van de Westerlandpolder deden zich ook nu weer voor en eerst op 7 april 1967 adviseerde de Rekenkamer gunstig. Op 25 maart 1698 verleenden de Staten van Zeeland het verlangde octrooi tot bedijking van de gronden van het voormalige Sabbinge- en Westkerkerambacht. De polder werd in hetzelfde jaar bedijkt en naar het daar gelegen hebbende Westkerkerambacht, de Westkerkepolder genoemd.
Op 14 januari 1808 inundeerde de polder doordat de dijk doorbrak, doch in veertien dagen was de polder van het water verlost en werd de dijk hersteld.
De Westerland-, Westkerke- en Nieuw-Sabbingepolder sloten op 5 februari 1737 een suatiecontract. De drie oude zeesluizen waren door aantasting van de schadelijke zeeworm en veroudering niet meer te herstellen. Men besloot tot de bouw van één nieuwe stenen suatiesluis in de Westerlandpolder. Een plan van ca. 1817 tot verbetering van de suatie van de polders die op de Schenge sueerden door middel van de gedeeltelijke indijking van de Schenge en de aanleg van een suatiekanaal (Zie het archief van de commissie van belanghebbende polderbesturen, inv. nr. 98.), is niet uitgevoerd.
In verband met de afdamming van de Schenge in 1874 werd het waterschap voor de uitwatering door de sluis in de Piet opgericht. De Westkerkepolder had één afgevaardigde in het bestuur van het waterschap. In 1938 is voor de ingekomen en minuten van uitgaande stukken een rubriekenstelsel samengesteld. Bij de inventarisatie bleek dat de stukken met hetzelfde onderwerp in verschillende rubrieken waren opgeborgen. Deze stukken zijn nu chronologisch gelegd, terwijl tevens enige rubrieken gehandhaafd zijn. Het archief werd gedeeltelijk door de ontvanger-griffier en gedeeltelijk in de kluis in het gemeentehuis van Wolphaartsdijk bewaard. Het gedeelte van het archief dat in de kluis bewaard werd, heeft van de watersnoodramp in 1953 nogal geleden, doch de schade is toen grotendeels hersteld.
De niet te splitsen delen en stukken, die ontstaan zijn door de samenwerking van de verschillende polders en de door één persoon gevoerde administratie van de polders op Wolphaartsdijk, zijn in het archief van het waterschap Oud-Wolphaartsdijk te vinden.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief na 1958 nog verder, doordat het polderbestuur in 1959 de lopende zaken afhandelde.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Jaar bewerking:
1967
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Westkerke 1700-1959 ([Goes] 1967)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS