Uw zoekacties: Westerlandpolder, 1683-1959
x3166 Westerlandpolder, 1683-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3166 Westerlandpolder, 1683-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Westerlandpolder is 233.84.96 ha groot, met een belastbare oppervlakte van 226.73.79 ha. De polder behoort vanouds tot het voormalige eiland Wolphaartsdijk en werd in 1665 bedijkt.
De gronden waarop in 1665 de Westerlandpolder bedijkt werd, zouden in 1572 verloren zijn gegaan, doordat de dijken door de mensen uit Veere werden doorgestoken om zo de Spanjaarden te beletten hier een steunpunt tegen de geuzen te bouwen. Waarschijnlijk is de polder echter door Dijkdoorbraak in 1570 verloren gegaan.
In 1659 verzochten de ambachtsheren van Wolphaartsdijk aan de Staten van Zeeland om octrooi tot bedijking van het Westergors. Het request werd in handen gesteld van de Rekenkamer, die gunstig adviseerde. De Rentmeester-Generaal verzette zich echter en er waren langdurige onderhandelingen nodig betreffende het recht van de ambachtsheren op deze gronden, dat door de Rentmeester-Generaal werd betwist op grond van het recht van de Grafelijkheid op opwassen. De ambachtsheren hielden vol dat het Westcrgors een aanwas was en hun dus rechtens toekwam. Op 5 januari 1665 verleenden de Staten van Zeeland het verlangde octrooi met reserve van "het reght dat de Graefflijckhyt op de voorschreve schorren is hebbende". Deze beperking verviel in 1679 nadat de ambachtsheren zich bij de Gecommitteerde Raden hadden beklaagd, omdat het hun duidelijk was geworden dat deze passage met een bepaald oogmerk in het octrooi was opgenomen.
Reeds in het eerste jaar van de bedijking, op 5 januari 1666, bezweek de dijk, doch met een kleine afsnijding slaagde men erin de polder opnieuw te beversen. Om deze moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden kregen de ambachtsheren verlenging van het octrooi en meerdere vrijdommen. Op 26 januari 1682 bezweek de dijk opnieuw en ook nu slaagde men er weer in de polder met een kleine afsnijding te beversen. Deze dijkdoorbraken vonden waarschijnlijk plaats aan de zuid- en zuidwestzijde van de polder, getuige het bochtige verloop van de dijk aan die zijde. Op 5 januari 1737 sloten de Westerland-, Westkerke- en Nieuw-Sabbingepolder een suatiecontract. De drie polders zouden een stenen suatiesluis bouwen op de plaats waar de oude sluis in de Westerlandpolder lag n.l. bij de Kulk. De drie houten suatiesluizen waren door de aantasting van de paalworm en de veroudering niet meer te herstellen. Voor een plan voor de uitwatering van 1817, zie het archief van de Westkerkepolder. In 1874 werd de Schengepolder ingedijkt en in verband hiermee werd het waterschap voor de uitwatering door de sluis in de Piet ingesteld. De Westerlandpolder kreeg een afgevaardigde in het bestuur van het waterschap.
In 1938 is voor de ingekomen en minuten van uitgaande stukken een rubriekenstelsel ingevoerd. Bij de inventarisatie bleek dat de stukken met het zelfde onderwerp in verschillende rubrieken waren opgeborgen. Deze stukken zijn nu chronologisch gelegd, terwijl er tevens enige rubrieken gehandhaafd zijn.
Het archief van de polder werd gedeeltelijk bij de ontvanger-griffier en gedeeltelijk in de kluis in het gemeentehuis van Wolphaartsdijk bewaard. Het gedeelte dat in de kluis bewaard werd, heeft van de waternoodramp in 1953 nogal geleden, daar de kluis onder water is gelopen. De niet te splitsen delen en stukken, die ontstaan zijn door de samenwerking van verschillende polders en de door één persoon gevoerde administratie van de polders op Wolphaartsdijk, zijn in het archief van het waterschap Oud-Wolphaartsdijk te vinden.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief na 1958 nog verder, doordat het polderbestuur in 1959 de lopende zaken afhandelde.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Jaar bewerking:
1967
Toegankelijk:
Inventaris
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Westerland 1683-1959 ([Goes] 1967)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS