Uw zoekacties: Völckerpolder, 1905-1969
x3164 Völckerpolder, 1905-1969 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3164 Völckerpolder, 1905-1969 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Völckerpolder had in 1968 een kadastrale grootte van 208 ha, met een belastbare oppervlakte van 194.09.70 ha. De polder ligt in de gemeente Rilland-Bath. Bij het Koninklijk Besluit van 23 augustus 1902, no. 44 kreeg de eigenaar van de ten zuiden van de Kreekrakdam gelegen schorren en slikken, H.G.J. Völcker van Soelen en Alderhagen c.s., de concessie tot bedijking. De gronden waren nog niet rijp voor inpoldering, doch de dichtslibbing van de uitwateringsgeul van de Damespolder gaf de doorslag. In 1903 werd met de bedijking begonnen en de dijk bijna geheel voltooid. In het volgende jaar werd de polder opgenomen, doch bleek niet aan de concessievoorwaarden te voldoen. In 1905 werd de bedijking goedgekeurd. Door de nieuwe bedijking werd de uitwateringsgeul van de sluis bij het Schutlaken in de Damespolder 2 kilometer korter. Bij de nieuwe zeesluis werd de tijhaven van Woensdrecht aangelegd. Op 29 november 1901 sloten de bedijkers van de Völckerpolder met de besturen van de Brabantse polders en waterschappen en de Anna-Mariapolder, ook aangeduid als de gecombineerde uitwateringswerken van Woensdrecht een overeenkomst betreffende de suatie en de aanleg van een keiweg naar de haven. Zie inv. no. 55. Ondanks de hoge zeedijk is de polder op 1 februari 1953 geïnundeerd. In de zuidelijke hoek sloeg de dijk over een lengte van ruim 90 meter weg. Ongeveer 600 meter ten noorden hiervan ontstond een bres van 125 meter. Reeds enkele dagen na de ramp waren de gaten met kleikaden op het schor voorlopig gedicht en op 5 februari viel de polder door natuurlijke lozing weer droog.
Bij de samenvoeging in 1959 werden de Völcker- en Anna-Mariapolder niet bij het nieuwe waterschap De brede watering van Zuid-Beveland opgenomen, omdat nog overleg gaande was met het provinciaal bestuur van Noord-Brabant om de beide polders met de twee interprovinciale waterschappen op te nemen in een nieuw te stichten groot interprovinciaal waterschap. Dit waterschap kwam niet tot stand. In verband met de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal moest er een beslissing genomen worden. De polders werden bij Koninklijk Besluit van 20 augustus 1968, no. 113 opgeheven en per 1 januari 1969 opgenomen in het waterschap De brede watering van Zuid-Beveland.
Het oppervlaktewater van de polders ten oosten van het toekomstige Schelde-Rijnkanaal zal via een syphon onder het kanaal naar de bij Bath te bouwen spuisluis gebracht worden.
Verschillende stukken van het archief van de polder zijn in 1944 en 1945 te Hoogerheide door granaatscherven beschadigd. Het archief loopt ook na 1 januari 1969 nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken afwikkelde. Eind februari 1969 werd het archief naar Goes overgebracht.
1. Literatuur
Kaartenlijst
Kenmerken
Regio:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Toegankelijk:
Inventaris
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Völcker 1905-1969 ([Goes] 1969)
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Raadpleegvestiging:
Middelburg, Hofplein
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS