Uw zoekacties: Oude-Kraaijertpolder, (17e eeuw) en 1800-1959
x3152 Oude-Kraaijertpolder, (17e eeuw) en 1800-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3152 Oude-Kraaijertpolder, (17e eeuw) en 1800-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Oude Kraaijertpolder of Selnissepolder heeft een kadastrale grootte van 447.70.68 ha, met een belastbare oppervlakte van 376.29.86 ha schotbare gronden en 52.92.79 ha vronen. De polder ligt gedeeltelijk in de gemeente 's-Heer Arendskerke en gedeeltelijk in de gemeente Heinkenszand.
Bij het charter van 20 november 1546 werden de "schorren en uytgorssinge, die noid tot geenen tijden bedijkt en zijn geweest" door Karel V ter bedijking uitgegeven aan de ambachtsheren van 's-Heer Arendskerke, die het recht op deze schorren en slikken in 1395 verkregen hadden van graaf Albrecht van Beieren.
De polder moest bedijkt worden "met eenen dijck van ses roeden beloops ende vijfthien voeten hoge". Indien de polder zou inunderen, dan zou men op de zelfde voorwaarden opnieuw mogen bedijken.
De grootste aandeelhouders die bij de inpoldering waren betrokken, waren Adolph van Bourgondie en Jeronimus Sandelijn, rentmeester van Bewesterschelde. Volgens Ermerins werd de polder in 1547 ingedijkt, doch volgens Srnallegange was men in 1548 nog met de droogmaking bezig. In 1561 brak de westelijke dijk door bij de tegenwoordige splitsing van de oud- en de nieuwe rijksweg, getuige de daar gelegen weel. In het zelfde jaar werd de dijk echter weer gedicht. Waarschijnlijk door de vele arbeiders die aanwezig waren voor de inpoldering van de Ankevere- en 's-Heer Arendskerkepolder, was deze snelle herdijking mogelijk.
De suatie van de polder geschiedde op de Schenge. In verband met de indijking van de Schengepolder in 1875. werd het waterschap voor de uitwatering door de Sluis in de Piet ingesteld, waarbij ook de Oude Kraaijertpolder was aangesloten. De suatie van de Oostpolder door de Oude Kraaijertpolder werd in 1746 afgekocht voor een bedrag van £ 25. door de eerste polder.
Van het archief van de polder is in 1900 door het dagelijks bestuur een inventaris gemaakt, die tot 1925/1926 is bijgehouden De hierin genoemde begrotingen van 1826-1925/1926 zijn slechts gedeeltelijk teruggevonden. De polder is opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het dagelijks bestuur de lopende zaken in 1959 afhandelde.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1968
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Oude Kraaijert (17e eeuw) en 1800-1959 ([Goes] 1968)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS