Uw zoekacties: Oostpolder (Gemeente Krabbendijke), 1780-1959
x3150 Oostpolder (Gemeente Krabbendijke), 1780-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3150 Oostpolder (Gemeente Krabbendijke), 1780-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De tegenwoordige Oostpolder van Krabbendijke, oudtijds ook Piermanpolder genaamd *  , groot 119.35.35 ha met 105.12.86 ha belastbare oppervlakte *  , werd in 1656 ingedijkt, nadat op 25 maart 1655 aan de ambachtsheren van Krabbendijke octrooi was verleend om een oppervlakte van de tegenwoordige grootte te beversen op de voordelen als door 's Lands Rekenkamer toegestaan. Deze voordelen wegen echter niet op tegen de kosten der bedijking, want op 27 maart 1664 verzochten de ingelanden verlenging van hun octrooi *  .
In de tegenwoordige Oostpolder schijnt in 1666 een dijkval plaats gehad te hobben naar aanleiding waarvan de ingelanden op 5 juni van dat jaar vrijdom van lasten voor zeven jaren werd toegestaan *  . Ook tengevolge van de stormvloed van 26 januari 1682 liep de polder in *  .
Tot 1773, in welk jaar de Reigersbergsepolder werd ingedijkt, vormde de polder de meest oostelijke punt van het eiland Zuid-Beveland, vandaar dat men om elke onverwachte aanval te keren hier twee forten had welke gelegen waren aan de beide uiteinden van de scheidingsdijk met de Nieuw-Krabbendijkepolder *  .
Tot 1812 werden de polderrekeningen, waarvan de serie aanvangt met de rekening over het jaar 1780/81, mede ter presentie van de ambachtsheer van Krabbendijke of diens gemachtigde afgehoord *  . Afgaande op een oude inventaris uit 1878 *  bevatte het archief behalve een in 1801 aangelegde overloper ook nog een drietal polderrekeningen over de jaren 1699/1700 -1700/1701 en 1776/77-1779/80. Welke ook in 1925 nog aanwezig waren *  , maar naderhand kennelijk verdwenen zijn.
Het bestuur werd in het kader van de polderconcentratie op Zuid-Beveland per 1 januari 1959 opgeheven, op welke datum het nieuwe waterschap De brede watering van Zuid-Beveland in working trad. Toch loopt het archief nog na 1958 door, doordat het polderbestuur in de loop van 1959 de lopende zaken afwikkelde.
Inventaris
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1963
Titel publicatie:
W.L.A. Roessingh, Inventaris van het archief van de Oostpolder onder de gemeente Krabbendijke 1780-1959 ([Goes] 1963)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS