Uw zoekacties: Oost-Nieuwlandpolder, 1700-1959
x3148 Oost-Nieuwlandpolder, 1700-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3148 Oost-Nieuwlandpolder, 1700-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De polder Oost-Nieuwland is groot 173 ha, met een belastbare oppervlakte van 172.44.50 ha. Hij behoort vanouds tot het voormalige eiland Wolphaartsdijk en ligt ten oosten van het dorp Wolphaartsdijk (voorheen Oostkerke).
Op 10 mei 1597 werd door de Staten van Zeeland octrooi verleend aan de ambachtsheren van Wolphaartsdijk tot bedijking van de gronden van het tot het ambacht Oostkerke behorende gedeelte van de polder Hongersdijk, die in 1551 verloren waren gegaan. Nog in het zelfde jaar werd ca. 3800 meter dijk gelegd en werden 438 gemeten en 269 roeden ingedijkt. De Oost-Nieuwlandpolder werd onder een afzonderlijk dijkbestuur geplaatst. De polder werd twee maal door het zeewater overstroomd. Eind oktober 1631 werd bij een doorbraak van de zeedijk de oostpunt van de polder afgeknot, waardoor 5 gemeten verloren gingen. Na octrooi van de Staten van Zeeland en een subsidie, werd de polder spoedig weer beverst en werd in de oosthoek van de polder een inlaagdijk gelegd. Ook door de storm van 14 en 15 januari 1808 werd de polder overstroomd, doordat het water over de dijk liep. De dijk brak echter niet door. De vier boerderijen en de te velde staande gewassen liepen aanzienlijke schade op. Spoedig hierna heeft men de verhoging en verzwaring van de zeedijk aanbesteed.
De polder werd na de bedijking verdeeld in 8 tiendblokken. De namen Schoors-, Watervlied-, Westkerke- of Wissenkerke-, Bruiniers-, Cats-, Ovezands- beoosten Liens- en Ovezands- bewesten Liens-, Liens- en Baarlandcavel wijzen op de namen van de bedijkers of de eerste eigenaren van de tienden.
Op 10 mei 1679 werd tussen de ambachtsheren en ingelanden van de Oosterland-, Sabbinge-, Zuiderland-, Oost-Nieuwland- en Heerenpolder een suatieovereenkomst gesloten. De genoemde polders zouden sueren door de sluis in de Heerenpolder. Hiervoor vond de suatie plaats door de suatiesluis bij de Nieuwe Kaai in de zuidelijke dijk van de polder. In 1793 blijkt dat de sluis gelegen in de noordoost-hoek van de Heerenpolder, geheel verland is. Het waterschap Oud-Wolphaartsdijk, de Oost-Nieuwland- en de Heerenpolder besluiten nu een zeesluis te bouwen in de noordelijke dijk van de Oosterlandpolder. De sluis kwam in 1795 gereed. Op 29 september 1846 verbond ook de in 1846/1847 bedijkte De Perponcherpolder zich met de polders die door de sluis in de Oosterlandpolder sueerden. In 1882 werd het waterschap voor de uitwatering door de Sluis aan den Oosterlandpolder opgericht. De ingelanden van de Oost-Nieuwlandpolder benoemden één afgevaardigde voor het waterschap. Ook op het gebied van het onderhoud van wegen en de haven werkte de polder nauw samen met het waterschap Oud-Wolphaartsdijk en de andere polders van het voormalige eiland Wolphaartsdijk. Als gevolg van de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur in 1959 de lopende zaken afwikkelde.
Het verslag van de Inspecteur der gemeente- en waterschapsarchieven in Zeeland over 1956 vermeldt dat de rekeningen van de polder bewaard gebleven zijn vanaf 1676. Uit het archief bleek echter dat de rekeningen van de polder eerst in 1700 beginnen. Uit vroeger tijd was slechts een rekening van 1676, die afkomstig was van het waterschap Oud-Wolphaartsdijk en thans naar het archief van dat waterschap is teruggebracht.
De niet te splitsen delen en stukken, die ontstaan zijn door de samenwerking van verschillende polders en de door één persoon gevoerde administratie van de polders op Wolphaartsdijk, zijn in het archief van het waterschap Oud-Wolphaartsdijk te vinden. De inventarisatie van het archief gaf geen aanleiding tot moeilijkheden. De begrotingen, kasboeken, grootboeken en rekeningen werden per dienstjaar opgemaakt. De rekeningen van 1702-1809 lopen over twee jaar. Van 1874-1955 loopt een dienstjaar van 1 mei-30 april. Een dienstjaar voor 1874 en na 1955 is gelijk aan het kalenderjaar.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1967
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Oost-Nieuwland 1700-1959 ([Goes] 1967)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS