Uw zoekacties: Nieuw-Sabbingepolder, 1736-1959
x3144 Nieuw-Sabbingepolder, 1736-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3144 Nieuw-Sabbingepolder, 1736-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuw-Sabbingepolder is groot 141.52.00 ha met een belastbare oppervlakte van 132.92.40 ha. De polder behoorde vanouds tot het voormalige eiland Wolphaartsdijk en werd in 1691 bedijkt. Op 12 maart 1686 verkregen de ambachtsheren van Wolphaartsdijk op hun verzoek, van de Staten van Zeeland octrooi tot indijking van de slikken aan de zuidkant van het eiland Wolphaartsdijk. De ambachtsheren vonden de voorwaarden echter te zwaar en richtten zich opnieuw tot de Staten van Zeeland. Op 13 oktober 1690 verkregen zij een nieuw octrooi met meerdere vrijdommen. In 1691 werd toen een gedeelte van de Hoogeplaat bedijkt en de Garnalenkreek van de Schenge afgesloten. De Nieuw-Sabbingepolder werd zo genoemd, omdat het een aanwas van het Sabbingerambacht was.
In de loop der tijden is gebleken, dat de polder een moeilijke "dijckagie" was. Reeds in het eerste jaar van de bedijking, op 10 juni 1691, brak de dijk door en eerst in 1693 werd de polder weer beverst. In de 18e eeuw heeft men de polder, die voortdurend calamiteus was, weten te behouden met inlaagdijken. Aanzienlijke stukken grond moesten echter door grondbraken (dijkvallen) aan de zee worden prijsgegeven. Op 15 januari 1808 brak de dijk door op twee plaatsen ten gevolge van de storm, o.a. op de plaats waar toen het Visgat is ontstaan. Ofschoon men direct pogingen heeft gedaan om het gat te dichten, zijn deze mislukt door onenigheid over de betaling van de kosten. In de nu volgende jaren zijn verschillende plannen gemaakt voor de herdijking, doch deze zijn niet uitgevoerd door gebrek aan geld.
Bij Koninklijk Besluit van 2 augustus 1820 nr. 154 verkregen de eigenaren concessie tot herdijking van de Nieuw-Sabbingepolder. Met o.a. subsidies van de omliggende polders is de beversing in 1821 een feit geworden. Door de indijking van de Broeder en Zusterpolder (1854) en de Schengepolder (1874) is de polder geheel door land omgeven en het gevaar van het zeewater geweken.
Op 5 februari 1737 sloten de Westerland-, Westkerke- en Nieuw-Sabbingepolder een suatiecontract. De drie oude zeesluizen waren door de aantasting van de paalworm en de veroudering niet meer te herstellen. Men besloot tot de bouw van één nieuwe stenen zeesluis in de Westerlandpolder. In verband met de afdamming van de Schenge in 1874 werd het waterschap voor de uitwatering door de sluis in de Piet ingesteld. De Nieuw-Sabbingepolder had één afgevaardigde in de vergaderingen van afgevaardigden van het waterschap. Men heeft verschillende malen het plan gehad om voor de verbetering van de uitwatering van de Nieuw-Sabbingepolder zich aan te sluiten bij het waterschap voor de uitwatering door de sluis in de Oosterlandpolder, doch dit is bij het plan gebleven. In 1825 werd door de koning een directeur of beheerder van de polder benoemd. Later werd deze ook dijkgraaf genoemd. In 1873 werd aan Gedeputeerde Staten toestemming gevraagd om in afwijking van het polderreglement het dagelijks
bestuur te laten bestaan uit een dijkgraaf en een plaatsvervangend dijkgraaf. De toestemming werd verleend en deze toestand heeft geduurd tot 1929. Op de vergadering van ingelanden van 29 maart 1929 werden twee gezworenen benoemd in plaats van de plaatsvervangend dijkgraaf. In het volgende jaar vangen dan ook de processen-verbaal van de vergaderingen van het dagelijks bestuur aan.
De niet te splitsen delen en stukken, die ontstaan zijn door de samenwerking van verschillende polders en de door één persoon gevoerde administratie van de polders op Wolphaartsdijk, zijn in het archief van het waterschap Oud-Wolphaartsdijk te vinden.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland. Toch loopt het archief na 1958 nog verder, doordat het polderbestuur in 1959 de lopende zaken afhandelde.
Literatuur: Provinciale almanak 1958.
J. van der Baan, Wolfaartsdijk geschetst als eiland en als ambachtsheerlijkheid, als burgerlijke en als kerkelijke gemeente, 1866.
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1967
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Nieuw-Sabbinge 1736-1959 ([Goes] 1967)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS