Uw zoekacties: Nieuw-Olzendepolder, 1715-1959
x3143 Nieuw-Olzendepolder, 1715-1959 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

3143 Nieuw-Olzendepolder, 1715-1959 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
De Nieuw Olzende- of Tholseindepolder had in 1953 een kadastrale grootte van 175.52.70 ha, met een belastbare oppervlakte van 163.28.40 ha. De polder ligt in de gemeente Yerseke.
Het ambacht Tholseinde werd in 1530 geïnundeerd. Bij de herdijking van de Westwatering in 1533 werd de Tholseindepolder buitengedijkt. Op 21 maart 1635 verleenden de Staten van Zeeland aan de ambachtsheren van de parochie van Yerseke en het ambacht Tholseinde octrooi tot bedijking van ca. 600 gemeten slikken. De dijk moest men op slikken leggen die alleen 's zomers begroeid waren en waar elk getij 3 voet water stond. Na de bedijking verwachtte men de eerste 8 jaar geen opbrengst van de gronden.
De polder werd in 1636 bedijkt. In de strijd tegen het water heeft hij het zwaar te verduren gehad. In 1659 klaagden de ambachtsheren dat de polder nu reeds voor de derde maal overstroomd was. Eerst in 1669 werd de polder herdijkt, nadat de Staten op 5 februari van dat jaar octrooi verleend hadden. Doch op 22 september 1671 overstroomde de polder opnieuw. In 1672 werd de polder op de huidige grootte bedijkt. Op 26 januari 1682 was de polder één van de vele polders in Zeeland die toen geïnundeerd zijn. Op 3 maart 1715 stond de polder voor de helft onder water. Hierna is hij nog op 15 januari 1808 en 12 maart 1906 overstroomd. Op 9 november 1939 werd de polder door het Nederlandse leger voor een groot deel onder water gezet. Evenals de Kruiningenpolder maakte de Nieuw Olzendepolder deel uit van de waterlinie Oost-Zuid-Beveland. In 1953 werd de polder van de landzijde door het water bedreigd. De duiker, die het water in de Kruiningenpolder brengt kon echter tijdig gesloten en versterkt worden.
De uitwatering van de polder geschiedde via de Molenpolder, die een eigen suatiesluis had. Op 30 mei 1809 werd tussen het waterschap De Breede Watering bewesten Yerseke en de Molen- en Nieuw Olzendepolder een suatie-overeenkomst gesloten. Het water zou door de sluis op den Yersekendam gespuid worden. Hiervoor heeft men in de Oudedijk een heul gelegd en een watergang gegraven. De Molen- en Nieuw Olzendepolder werden met het beheer en toezicht belast. In 1939 verviel deze uitwatering en werd het gemaal "De Moer" gesticht aan het kanaal door Zuid-Beveland. In 1948 werd de uitwatering van het gedeelte van de Nieuw Olzendepolder ten zuiden van de Kruisweg verlegd naar het waterschap Kruiningen. Op 25 september 1951 werd tussen het waterschap Kruiningen en de Nieuw Olzendepolder een nieuwe suatie-overeenkomst gesloten voor de uitwatering van de hele polder. De duiker tussen de Nieuw Olzende- en Molenpolder werd gesloten. In 1953 heeft men deze duiker tijdelijk gebruikt, omdat de Kruiningenpolder ten gevolge van de watersnoodramp geïnundeerd was. Het archief van de polder is in de meidagen van 1940 door brand tengevolge van oorlogshandelingen bijna geheel verloren gegaan. Enige bescheiden die zich in een brandkast bevonden zijn bewaard gebleven.
In verband met de polderconcentratie op Zuid-Beveland werd de polder opgeheven en opgenomen in het per 1 januari 1959 nieuw gevormde waterschap De brede watering van Zuid-Beveland, Toch loopt het archief nog verder, doordat het polderbestuur de lopende zaken in 1959 afwikkelde.
1. Literatuur
Inventaris
Kaartenlijst
Kenmerken
Eiland:
Zuid-Beveland
Opheffing:
31-12-1958, opgegaan in Waterschap De Brede Watering van Zuid-Beveland (toegang 3100)
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1969
Titel publicatie:
J.P.B. Zuurdeeg, Inventaris van het archief van de polder Nieuw-Olzende 1715-1959 ([Goes] 1969)
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS